Partneruus / Partnership

Partneruus… Mitä Partneruus on ja mitä se pitää sisällään?

Partneruus on Jumalan mielen mukainen tapa olla viemässä evankeliumia eteenpäin.

Kuten Paavalilla myös opetuslapsilla oli partnereita. 2 Kor 8 puhuu siitä, kuinka Makedonian seurakunnat, vaikka he olivat monissa ahdistuksen koetuksessa, niin oli heidän ilonsa heidän suuressa köyhyydessäänkin niin ylenpalttinen, että he alttiisti antoivat runsaita lahjoja. Sillä voimiensa mukaan, sen minä todistan, jopa yli voimiensakin he antoivat omasta halustansa, paljolla pyytämisellä anoen meiltä sitä suosiota, että pääsisivät osallisiksi pyhien avustamiseen (2 Kor 8:1-4).

Ajattele, mikä into heillä oli päästä kannattamaan ja avustamaan pyhiä. Jumala valmistaa lähettien sydämet, mutta niin Hän myös valmistaa lähettäjien sydämet, jotta Hänen valtakuntansa menisi eteenpäin ja sanaa julistettaisiin Hengessä ja Totuudessa, lähettäjien ja lähettien toimesta.

Filippiläiskirjeen ensimmäisessä luvussa jakeissa 4 ja 5 Paavali puhuu siitä, kuinka hän rukoilee lähettäjiensä puolesta ja kertoo, kuinka he ovat olleet osallisia evankeliumiin ja tulleet samasta armosta osalliseksi kuin Paavali itse.

Mitä tarkoittaa olla osallinen evankeliumiin?

Olla osallinen = Koinonia = koy-nohn-ee´-ah on merkitykseltään laaja. Se tarkoittaa toveruutta, liittoa, yhteyttä, yhteistoimintaa, yhteisyyttä, yhteisomistusta, yhteistä osallistumista, läheistä suhdetta, yhdessä tai yhteisesti, kanssakäymistä, kosketusta, liittämistä yhteen osallistumisen kautta ja yhteistä lahjaa. (määritelmät: Strong ja Nykysuomen sanakirja).

Partneruudessa on kysymys juuri koinoniasta. Se on kaksisuuntainen liikenne. Tiesitkö, että kirjanpidossa on aina debet ja kredit eli veloitus ja hyvitys. Niin myös sinun siunatulla uhrillasi on nämä molemmat puolet. Se mitä annat (veloitus), saat myös enennettynä takaisin (hyvitys). Tästä on kysymys partneruudessakin, siitä, että sijoituksillesi taivaan valtakuntaan saat tuottoa.

Malakia 3:1-12 voimme lukea siitä, että Jumala on perustanut järjestelmän, joka edellyttää Hänen virkojensa sekä köyhien ylläpitoa ja meidän (Hänen kansansa) kykyä ottaa osaa hänen elämäntapaansa, juhla-aikoihinsa ja sapatteihinsa.

Uhrin saastuttaminen

Jumalan uhrien tulee olla tahrattomia, koska Hän pitää tahrattua uhria kauhistuksena.
5 Moos 17:1-4 Sinun tulee myös tietää, mihin uhrisi menee, ettei se mene vääriin asioihin, ettei sitä saastuteta. Saastunut uhri ei tuota siunausta uhraajalleen. Vero sille kenelle se kuuluu, tulli sille kenelle se kuuluu. Puhdas uhrikin voidaan saastuttaa käyttämällä se tai sitä väärin.

Kyntäjän tulee kyntää toivossa ja puivan puida osansa saamisen toivossa

Ne, jotka suorittavat temppelipalvelusta, on oikeus syödä temppelistä eli saada palkkansa evankeliumintyöstä 1 Kor 9:9-14. Ja juuri sen tähden Herra on alkanut puhua yhä voimakkaammin partneruudesta eli kannatusrenkaasta. Hän on se, joka rakentaa. Hän vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen, jotta tämä voisi tapahtua nopeassakin tahdissa. Kun Hän puhuu, silloin meidän täytyy toimia nopeasti.

Herran palkkio on hedelmällisyys

Malakia 3:6-12 vuoden -92 käännös sanoo nasevasti, mitä seuraa kuuliaisuudesta. Tuokaa kymmenykset, että temppelissä olisi ruokaa. Ruokaa siksi, että sillä ruokitaan myös palvelusta tekevät.

Mitä Herra sitten sanoo?
Hän sanoo, että koetelkaa ja silloin saatte nähdä, että Hän avaa taivaan ikkunat ja vuodattaa teille sateen runsaan siunauksen. Ja tämä siunaus on hedelmällisyys. Hedelmällisyys, koska Hän on mielistynyt siihen, että sinä annat Hänelle kuuluvan osuuden Hänelle.

Miksi partneriksi Fight For Salvation?

- Kun uhraat palvelutyöhöni, tiedät, että uhraamasi rahat käytetään 100 % Jumalan valtakunnan työhön Suomessa ja ulkomailla sekä Kristuksen ruumiin rakentumiseksi.
- Tiedät, että uhrisi ei saastu, koska maksamme verot ja kaikki tarvittavat maksut, jotka kuuluvat maksaa ja siitä pitää auktorisoitu kirjanpitoyritys huolen.
- Voit luottaa siihen, että varustan pyhiä palveluntyöhön, olen altis julistamaan evankeliumia, parantamaan sairaita, ajamaan ulos riivaajia Jeesuksen nimessä, Matt 10:8.
- Opetuslapseutettavat oppivat palvelemalla rinnallani. Palvelemme tiiminä, jotta kunnia menee Jumalalle.

Partneruuden edut:

- Teet Jumalan mielen mukaisia tekoja, Hänen ohjeittensa mukaan, jotka ovat Sanassa annettuina, ja saat vastaanottaa siitä taivaallisen palkan, hedelmällisyyden.
- Saat kerran kuukaudessa partnerikirjeen, jossa on lyhyt opetus, kuulumisia, Jumalan ihmeellisiä tekoja, todistuksia parantumisista ym.
- Lähetän sinulle myös partnerin starttipaketin, jonka avulla pääset alkuun synnyttämään omaa työnäkyäsi.
- Sinulla on tulevaisuudessa mahdollisuus päästä mukaan ulkomaille suuntautuville lähetysmatkoille osana ryhmäämme.
- Sitoudun tiimini kanssa rukoilemaan partnereittemme puolesta.
- Järjestämme vähintään kerran vuodessa partneritapaamisen, jossa pääsemme kaikki rakentumaan yhteisestä uskosta ja viettämään aikaa yhdessä.

Miten tulen Partneriksi?

Partneriksi voit liittyä soittamalla tai tekstiviestinä numeroon: 050 533 9303. Tai lähettämällä yhteystietosi osoitteeseen: partneri(at)welho.com
Nimi
Osoite
email
Puh
Sekä ilmoittamalla summan (20, 50, 100, 150, 300e), jolla kuukausittain olet valmis tukemaan FFS:n palvelutyötä!
**********************************************************************************************************************

Partnership… What is partnership and what does it maintain?

It’s a Godly way to spread the gospel all over the world.
As well as Apostle Paul than the disciples had partners. 2 Cor 8 tells us about, how the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power, I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves; Praying us with much intreaty that we would receive the gift, and take upon us the fellowship of the ministering to the saints (2 Cor 8:1-4).

Have you ever thought how desperate they were to support and take care upon them to fellowship of the ministering to the saints. God prepares people heart to go and also the others to support those people who go, for His Kingdom to move forward and gospel preached in spirit and in truth by sender and messenger.

At the Phil. 1 : 4 and 5 Paul speaks about how he always prays in every prayers for his supporters and tells them how they are fellowshipping the gospel and how they all are partakers of same grace than Paul himself.

What does it mean to be fellowshipping the gospel?

Fellowship = Koinonia = koy-nohn-ee´-ah it means fellowship, association, community, communion, joint participation, intercourse, the share which one has in anything, participation, intercourse, fellowship, intimacy, the right hand as a sign and pledge of fellowship (in fulfilling the apostolic office), a gift jointly contributed, a collection, a contribution, as exhibiting an embodiment and proof of fellowship (Strong).
Partnership / fellowship are koinonia. It’s “two-way traffic”. Did you know that at accounting, there is always debet and credit.  So does you sacrifice has these both sides. Your gifting (debet), you will have it back by credit. You cannot have each without other. So do you blessed gifting has these both sides. This is fellowship / partnership. That your investment to the heavenly bank, investment for the Kingdom of Heaven you will receive credit.

We can read in Malachi 3:1-12 how God has created a system which require His offices and  taking care of poor people and our (His people) capability to take a part of His way to live and Sabbath.

Uncleaning offering

Sacrifice for God have to be clean, because unclean offering is an abomination unto the Lord (5 Moos 17:1-4). You also need to know, where your offerings goes that it doesn’t go to the wrong things and that it doesn’t come unclean. Unclean offering doesn’t bring blessings for the offerer: “Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom…” Clean offering can be made unclean by using it for wrong purposes.

Ploweth should plow in hope; and that he that thresheth in hope should be partaker of his hope.

The Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel and they which minister about holy things live of the things of the temple. That’s the reason why the Lord has spoken audible about partnership. He is the ONE who builds; it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure that this could be happened fast. When He talks we need to be obedience fast.

Benefit of the Lord is fruitfulness

You can read at the Malachi 3:6-12 what is happening after obedience. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house.

What does the Lord says after that?
He says; prove me now herewith, saith the LORD of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. This blessing is fruitfulness, because He is pleased you because you give His belongings for Him.

Partnership with Fight For Salvation?

- When you offering our ministry, you’ll know, all money will used 100% to the Lord and for the gospel in Finland and abroad to ministering to the saints.
- You will know that your offering is and will be pure and clean because we pay all local taxes and fees which is needed.
- You can count on that, I will ministering the saint, spread the gospel, heal the sic and cast out devils where ever I go in Jesus name.
- People which I discipline will learn side by side with me. We serve with team because we want God to have all the glory.

Benefits for partnership:

- You will do things which are in Lords heart, He has given through the Bible and you will receive benefit from heaven – fruitfulness.
- You will have monthly partner-letter with short teaching, news from healings, deliverances etc.
- I will send you starter kit for birthing your own vision.
- In future you have possibility to enjoy for the mission trips with our team
- Our team will pray for you daily
- We will arrange team meeting once per year where we all can meet each other and grown with our faith, all together.

How can I enjoy?

We invite any who are not already partners with us to join our FFS family and take advantage of the blessings and benefits of covenant partnership.

To become a partner, please send your contact details to following email: partner(at)welho.com
Name
Address
email
Tel
And inform us a sum (25, 50, 100, 150, 300$) you are able to support us monthly.

counter free hit unique web