Opetukset / Teachings


Raamattu läpi vuodessa - Lukusuunnitelma


Bookmark and Share

TAMMIKUU

01 - 1Moos 1:1-2:25, Matt 1:1-2:12, Ps 1:1-6, San 1:1-6
02 - 1Moos 3:1-4:26, Matt 2:13-3:6, Ps 2:1-12, San 1:7-9
03 - 1Moos 5:1-7:24, Matt 3:7-4:11, Ps 3:1-8, San 1:10-19
04 - 1Moos 8:1-10:32, Matt 4:12-25, Ps 4:1-8, San 1:20-23
05 - 1Moos 11:1-13:4, Matt 5:1-26, Ps 5:1-12, San 1:24-28
06 - 1Moos 13:5-15:21, Matt 5:27-48, Ps 6:1-10, San 1:29-33
07 - 1Moos 16:1-18:15, Matt 6:1-24, Ps 7:1-17, San 2:1-5
08 - 1Moos 18:16-19:38, Matt 6:25-7:14, Ps 8:1-9, San 2:6-15
09 - 1Moos 20:1-22:24, Matt 7:15-29, Ps 9:1-12, San 2:16-22
10 - 1Moos 23:1-24:51, Matt 8:1-17, Ps 9:13-20, San 3:1-6
11 - 1Moos 24:52-26:16, Matt 8:18-34, Ps 10:1-15, San 3:7-8
12 - 1Moos 26:17-27:46, Matt 9:1-17, Ps 10:16-18, San 3:9-10
13 - 1Moos 28:1-29:35, Matt 9:18-38, Ps 11:1-7, San 3:11-12
14 - 1Moos 30:1-31:16, Matt 10:1-23, Ps 12:1-8, San 3:13-15
15 - 1Moos 31:17-32:12, Matt 10:24-11:6, Ps 13:1-6, San 3:16-18
16 - 1Moos 32:13-34:31, Matt 11:7-30, Ps 14:1-7, San 3:19-20
17 - 1Moos 35:1-36:43, Matt 12:1-21, Ps 15:1-5, San 3:21-26
18 - 1Moos 37:1-38:30, Matt 12:22-45, Ps 16:1-11, San  3:27-32
19 - 1Moos 39:1-41:16, Matt 12:46-13:23, Ps 17:1-15, San 3:33-35
20 - 1Moos 41:17-42:17, Matt 13:24-46, Ps 18:1-15, San 4:1-6
21 - 1Moos 42:18-43:34, Matt 13:47-14:12, Ps 18:16-36, San 4:7-10
22 - 1Moos 44:1-45:28, Matt 14:13-36, Ps 18:37-50, San 4:11-13
23 - 1Moos 46:1-47:31, Matt 15:1-28, Ps 19:1-14, San 4:14-19
24 - 1Moos 48:1-49:33, Matt 15:29-16:12, Ps 20:1-9, San 4:20-27
25 - 1Moos 50:1 – 2Moos 2:10, Matt 16:13-17:9, Ps 21:1-13, San 5:1-6
26 - 2Moos 2:11-3:22, Matt 17:10-27, Ps 22:1-18, San 5:7-14
27 - 2Moos 4:1-5:21, Matt 18:1-20, Ps 22:19-31, San 5:15-21
28 - 2Moos 5:22-7:25, Matt 18:21-19:12, Ps 23:1-6, San 5:22-23
29 - 2Moos 8:1-9:35, Matt 19:13-30, Ps 24:1-10, San 6:1-5
30 - 2Moos 10:1-12:13, Matt 20:1-28, Ps 25:1-15, San 6:6-11
31 - 2Moos 12:14-13:16, Matt 20:29-21:22, Ps 25:16-22, San 6:12-15

HELMIKUU

01 - 2Moos 13:17-15:18, Matt 21:23-46, Ps 26:1-12, San 6:16-19
02 - 2Moos 15:19-17:7, Matt 22:1-33, Ps 27:1-6, San 6:20-26
03 - 2Moos 17:8-19:15, Matt 22:34-23:12, Ps 27:7-14, San 6:27-35
04 - 2Moos 19:16-21:21, Matt 23:13-39, Ps 28:1-9, San 7:1-5
05 - 2Moos 21:22-23:13, Matt 24:1-28, Ps 29:1-11, San 7:6-23
06 - 2Moos 23:14-25:40, Matt 24:29-51, Ps 30:1-12, San 7:24-27
07 - 2Moos 26:1-27:21, Matt 25:1-30, Ps 31:1-8, Proverbs 8:1-11
08 – 2Moos 28:1-43, Matt 25:31-26:13, Ps 31:9-18, San 8:12-13
09 - 2Moos 29:1-30:10, Matt 26:14-46, Ps 31:19-24, San 8:14-26
10 - 2Moos 30:11-31:18, Matt 26:47-68, Ps 32:1-11, San 8:27-32
11 - 2Moos 32:1-33:23, Matt 26:69-27:14, Ps 33:1-11, San 8:33-36
12 - 2Moos 34:1-35:9, Matt 27:15-31, Ps 33:12-22, San 9:1-6
13 - 2Moos 35:10-36:38, Matt 27:32-66, Ps 34:1-10, San 9:7-8
14 - 2Moos 37:1-38:31, Matt 28:1-20, Ps 34:11-22, San 9:9-10
15 - 2Moos 39:1-40:38, Mark 1:1-28, Ps 35:1-16, San 9:11-12
16 - 3Moos 1:1-3:17, Mark 1:29-2:12, Ps 35:17-28, San 9:13-18
17 - 3Moos 4:1-5:19, Mark 2:13-3:6, Ps 36:1-12, San 10:1-2
18 - 3Moos 6:1-7:27, Mark 3:7-30, Ps 37:1-11, San 10:3-4
19 - 3Moos 7:28-9:6, Mark 3:31-4:25, Ps 37:12-29, San 10:5
20 - 3Moos 9:7-10:20, Mark 4:26-5:20, Ps 37:30-40, San 10:6-7
21 - 3Moos 11:1-12:8, Mark 5:21-43, Ps 38:1-22, San 10:8-9
22 - 3Moos 13:1-59, Mark 6:1-29, Ps 39:1-13, San 10:10
23 - 3Moos 14:1-57, Mark 6:30-56, Ps 40:1-10, San 10:11-12
24 - 3Moos 15:1-16:28, Mark 7:1-23, Ps 40:11-17, San 10:13-14
25 - 3Moos 16:29-18:30, Mark 7:24-8:10, Ps 41:1-13, San 10:15-16
26 - 3Moos 19:1-20:21, Mark 8:11-38, Ps 42:1-11, San 10:17
27 - 3Moos 20:22-22:16, Mark 9:1-29, Ps 43:1-5, San 10:18
28 - 3Moos 22:17-23:44, Mark 9:30-10:12, Ps 44:1-8, San 10:19

MAALISKUU

01 - 3Moos 24:1-25:46, Mark 10:13-31, Ps 44:9-26, San 10:20-21
02 - 3Moos 25:47-27:13, Mark 10:32-52, Ps 45:1-17, San 10:22
03 - 3Moos 27:14 - 4Moos 1:54, Mark 11:1-26, Ps 46:1-11, San 10:23
04 - 4Moos 2:1-3:51, Mark 11:27-12:17, Ps 47:1-9, San 10:24-25
05 - 4Moos 4:1-5:31, Mark 12:18-37, Ps 48:1-14, San 10:26
06 - 4Moos 6:1-7:89, Mark 12:38-13:13, Ps 49:1-20, San 10:27-28
07 - 4Moos 8:1-9:23, Mark 13:14-37, Ps 50:1-23, San 10:29-30
08 - 4Moos 10:1-11:23, Mark 14:1-21, Ps 51:1-19, San 10:31-32
09 - 4Moos 11:24-13:33, Mark 14:22-52, Ps 52:1-9, San 11:1-3
10 - 4Moos 14:1-15:16, Mark 14:53-72, Ps 53:1-6, San 11:4
11 - 4Moos 15:17-16:40, Mark 15:1-47, Ps 54:1-7, San 11:5-6
12 - 4Moos 16:41-18:32, Mark 16:1-20, Ps 55:1-23, San 11:7
13 - 4Moos 19:1-20:29, Luuk 1:1-25, Ps 56:1-13, San 11:8
14 - 4Moos 21:1-22:20, Luuk 1:26-56, Ps 57:1-11, San 11:9-11
15 - 4Moos 22:21-23:30, Luuk 1:57-80, Ps 58:1-11, San 11:12-13
16 - 4Moos 24:1-25:18, Luuk 2:1-35, Ps 59:1-17, San 11:14
17 - 4Moos 26:1-51, Luuk 2:36-52, Ps 60:1-12, San 11:15
18 - 4Moos 26:52-28:15, Luuk 3:1-22, Ps 61:1-8, San 11:16-17
19 - 4Moos 28;16-29:40, Luuk 3:23-38, Ps 62:1-12, San 11:18-19
20 - 4Moos 30:1-31:54, Luuk 4:1-30, Ps 63:1-11, San 11:20-21
21 - 4Moos 32:1-33:39, Luuk 4:31-5:11, Ps 64:1-10, San 11:22
22 - 4Moos 33:40-35:34, Luuk 5:12-28, Ps 65:1-13, San 11:23
23 - 4Moos 36:1-5Moos 1:46, Luuk 5:29-6:11, Ps 66:1-20, San 11:24-26
24 - 5Moos 2:1-3:29, Luuk 6:12-38, Ps 67:1-7, San 11:27
25 - 5Moos 4:1-49, Luuk 6:39-7:10, Ps 68:1-18, San 11:28
26 - 5Moos 5:1-6:25, Luuk 7:11-35, Ps 68:19-35, San 11:29-31
27 - 5Moos 7:1-8:20, Luuk 7:36-8:3, Ps 69:1-18, San 12:1
28 - 5Moos 9:1-10:22, Luuk 8:4-21, Ps 69:19-36, San 12:2-3
29 - 5Moos 11:1-12:32, Luuk 8:22-39, Ps 70:1-5, San 12:4
30 - 5Moos 13:1-15:23, Luuk 8:40-9:6, Ps 71:1-24, San 12:5-7
31 - 5Moos 16:1-17:20, Luuk 9:7-27, Ps 72:1-20, San 12:8-9

HUHTIKUU

01 - 5Moos 18:1-20:20, Luuk 9:28-50, Ps 73:1-28, San 12:10
02 - 5Moos 21:1-22:30, Luuk 9:51-10:12, Ps 74:1-23, San 12:11
03 - 5Moos 23:1-25:19, Luuk 10:13-37, Ps 75:1-10, San 12:12-14
04 - 5Moos 26:1-27:26, Luuk 10:38-11:13, Ps 76:1-12, San 12:15-17
05 - 5Moos 28:1-68, Luuk 11:14-36, Ps 77:1-20, San 12:18
06 - 5Moos 29:1-30:20, Luuk 11:37-12:7, Ps 78:1-31, San 12:19-20
07 - 5Moos 31:1-32:27, Luuk 12:8-34, Ps 78:32-55, San 12:21-23
08 - 5Moos 32:28-52, Luuk 12:35-59, Ps 78:56-64, San 12:24
09 - 5Moos 33:1-29, Luuk 13:1-21, Ps 78:65-72, San 12:25
10 - 5Moos 34:1-Joos 2:24, Luuk 13:22-14:6, Ps 79:1-13, San 12:26
11 - Joos 3:1-4:24, Luuk 14:7-35, Ps 80:1-19, San 12:27-28
12 - Joos 5:1-7:15, Luuk 15:1-32, Ps 81:1-16, San 13:1
13 - Joos 7:16-9:2, Luuk 16:1-18, Ps 82:1-8, San 13:2-3
14 - Joos 9:3-10:43, Luuk 16:19-17:10, Ps 83:1-18, San 13:4
15 - Joos 11:1-12:24, Luuk 17:11-37, Ps 84:1-12 ,San 13:5-6
16 - Joos 13:1-14:15, Luuk 18:1-17, Ps 85:1-13, San 13:7-8
17 - Joos 15:1-63, Luuk 18:18-43, Ps 86:1-17, San 13:9-10
18 - Joos 16:1-18:28, Luuk 19:1-27, Ps 87:1-7, San 13:11
19 - Joos 19:1-20:9, Luuk 19:28-48, Ps 88:1-18, San 13:12-14
20 - Joos 21:1-22:20, Luuk 20:1-16, Ps 89:1-13, San 13:15-16
21 - Joos  22:21-23:16, Luuk 20:27-47, Ps 89:14-37, San 13:17-19
22 - Joos 24:1-33, Luuk 21:1-28, Ps 89:38-52, San 13:20-23
23 - Tuom 1:1-2:9, Luuk 21:29-22:13, Ps 90:1-91:16, San 13:24-25
24 - Tuom 2:10-3:31, Luuk 22:14-34, Ps 92:1-93:5, San 14:1-2
25 - Tuom 4:1-5:31, Luuk 22:35-53, Ps 94:1-23, San 14:3-4
26 - Tuom 6:1-40, Luuk 22:54-23:12, Ps 95:1-96:13, San 14:5-6
27 - Tuom 7:1-8:17, Luuk 23:13-43, Ps 97:1-98:9, San 14:7-8
28 - Tuom 8:18-9:21, Luuk 23:44-24:12, Ps 99:1-9, San 14:9-10
29 - Tuom 9:22-10:18, Luuk 24:13-53, Ps 100:1-5, San 14:11-12
30 - Tuom 11:1-12:15, Joh 1:1-28, Ps 101:1-8, San 14:13-14

TOUKOKUU

01 - Tuom 13:1-14:20, Joh 1:29-51, Ps 102:1-28, San 14:15-16
02 - Tuom 15:1-16:31, Joh 2:1-25, Ps 103:1-22, San 14:17-19
03 - Tuom 17:1-18:31, Joh 3:1-21, Ps 104:1-23, San 14:20-21
04 - Tuom 19:1-20:48, Joh 3:22-4:3, Ps 104:24-35, San 14:22-23
05 - Tuom 21:1-Ruut 1:22, Joh 4:4-42, Ps 105:1-15, San 14:25
06 - Ruut 2:1-4:22, Joh 4:43-54, Ps 105:16-36, San 14:26-27
07 - 1 Sam 1:1-2:21, Joh 5:1-23, Ps 105:37-45, San 14:28-29
08 - 1 Sam 2:22-4:22, Joh 5:24-47, Ps 106:1-12, San 14:30-31
09 - 1 Sam 5:1-7:17, Joh 6:1-21, Ps 106:13-31, San 14:32-33
10 - 1 Sam 8:1-9:27, Joh 6:22-42, Ps 106:32-48, San 14:34-35
11 - 1 Sam 10:1-11:15, Joh 6:43-71, Ps 107:1-43, San 15:1-3
12 - 1 Sam 12:1-13:23, Joh 7:1-30, Ps 108:1-13, San 15:4
13 - 1 Sam 14:1-52, Joh 7:31-53, Ps 109:1-31, San 15:5-7
14 - 1 Sam 15:1-16:23, Joh 8:1-20, Ps 110:1-7, San 15:8-10
15 - 1 Sam 17:1-18:4, Joh 8:21-30, Ps 111:1-10, San 15:11
16 - 1 Sam 18:5-19:24, Joh 8:31-59, Ps 112:1-10, San 15:12-14
17 - 1 Sam 20:1-21:15, Joh 9:1-41, Ps 113:1-114:8, San 15:15-17
18 - 1 Sam 22:1-23:29, Joh 10:1-21, Ps 115:1-18, San 15:18-19
19 - 1 Sam 24:1-25:44, Joh 10:22-42, Ps 116:1-19, San 15:20-21
20 - 1 Sam 26:1-28:25, Joh 11:1-54, Ps 117:1-2, San 15:22-23
21 - 1 Sam 29:1-31:13, Joh 11:55-12:19, Ps 118:1-18, San 15:24-26
22 - 2 Sam 1:1-2:11, Joh 12:20-50, Ps 118:19-29 San 15:27-28
23 - 2 Sam 2:12-3:39, Joh 13:1-30, Ps 119:1-16, San 15:29-30
24 - 2 Sam 4:1-6:23, Joh 13:31-14:14, Ps 119:17-32, San 15:31-32
25 - 2 Sam 7:1-8:18, Joh 14:15-31, Ps 119:33-48, San 15:33
26 - 2 Sam 9:1-11:27, Joh 15:1-27, Ps 119:49-64, San 16:1-3
27 - 2 Sam 12:1-31, Joh 16:1-33, Ps 119:65-80, San 16:4-5
28 - 2 Sam 13:1-39, Joh 17:1-26, Ps 119:81-96, San 16:6-7
29 - 2 Sam 14:1-15:22, Joh 18:1-24, Ps 119:97-112, San 16:8-9
30 - 2 Sam 15:23-16:23, Joh 18:25-19:22, Ps 119:113-128, San 16:10-11
31 - 2 Sam 17:1-29, Joh 19:23-42, Ps 119:129-152, San 16:12-13

KESÄKUU

01 - 2 Sam 18:1-19:10, Joh 20:1-31, Ps 119:153-176, San 16:14-15      
02 - 2 Sam 19:11-20:13, Joh 21:1-25, Ps 120:1-7, San 16:16-17
03 - 2 Sam 20:14-21:22, Apt 1:1-26, Ps 121:1-8, San 16:18      
04 - 2 Sam 22:1-23:23, Apt 2:1-47, Ps 122:1-9, San 16:19-20
05 - 2 Sam 23:24-24:25, Apt 3:1-26, Ps 123:1-4, San 16:21-23      
06 - 1 Kun 1:1-53, Apt 4:1-37, Ps 124:1-8, San 16:24
07 - 1 Kun 2:1-3:2, Apt 5:1-42, Ps 125:1-5, San 16:25      
08 - 1 Kun 3:3-4:34, Apt 6:1-15, Ps 126:1-6, San 16:26-27
09 - 1 Kun 5:1-6:38, Apt 7:1-29, Ps 127:1-5, San 16:28-30      
10 - 1 Kun 7:1-50, Apt 7:30-50, Ps 128:1-6, San 16:31-33
11 - 1 Kun 8:1-66, Apt 7:51-8:13, Ps 129:1-8, San 17:1      
12 - 1 Kun 9:1-10:29, Apt 8:14-40, Ps 130:1-8, San 17:2-3
13 - 1 Kun 11:1-12:19, Apt 9:1-25, Ps 131:1-3, San 17:4-5      
14 - 1 Kun 12:20-13:34, Apt 9:26-43, Ps 132:1-18, San 17:6
15 - 1 Kun 14:1-15:24, Apt 10:1-23, Ps 133:1-3, San 17:7-8      
16 - 1 Kun 15:25-17:24, Apt 10:24-48, Ps 134:1-3, San 17:9-11
17 - 1 Kun 18:1-46, Apt 11:1-30, Ps 135:1-21, San 17:12-13      
18 - 1 Kun 19:1-21, Apt 12:1-23, Ps 136:1-26, San 17:14-15
19 - 1 Kun 20:1-21:29, Apt 12:24-13:15, Ps 137:1-9, San 17:16      
20 - 1 Kun 22:1-53, Apt 13:16-41, Ps 138:1-8, San 17:17-18
21 - 2 Kun 1:1-2:25, Apt 13:42-14:7, Ps 139:1-24, San 17:19-21      
22 - 2 Kun 3:1-4:17, Apt 14:8-28, Ps 140:1-13, San 17:22
23 - 2 Kun 4:18-5:27, Apt 15:1-35, Ps 141:1-10, San 17:23      
24 - 2 Kun 6:1-7:20, Apt 15:36-16:15, Ps 142:1-7, San 17:24-25
25 - 2 Kun 8:1-9:13, Apt 16:16-40, Ps 143:1-12, San 17:26      
26 - 2 Kun 9:14-10:31, Apt 17:1-34, Ps 144:1-15, San 17:27-28
27 - 2 Kun 10:32-12:21, Apt 18:1-22, Ps 145:1-21, San 18:1      
28 - 2 Kun 13:1-14:29, Apt 18:23-19:12, Ps 146:1-10, San 18:2-3
29 - 2 Kun 15:1-16:20, Apt 19:13-41, Ps 147:1-20, San 18:4-5      
30 - 2 Kun 17:1-18:12, Apt 20:1-38, Ps 148:1-14, San 18:6-7

HEINÄKUU

01 - 2 Kun 18:13-19:37, Apt 21:1-7, Ps 149:1-9, San 18:8
02 - 2 Kun 20:1-22:2, Apt 21:18-36, Ps 150:1-6, San 18:9-10
03 - 2 Kun 22:3-23:30, Apt 21:37-22:16, Ps 1:1-6, San 18:11-12
04 - 2 Kun 23:31-25:30, Apt 22:17-23:10, Ps 2:1-12, San 18:13
05 - 1 Aik 1:1-2:17, Apt 23:11-35, Ps 3:1-8, San 18:14-15
06 - 1 Aik 2:18-4:4, Apt 24:1-27, Ps 4:1-8, San 18:16-18
07 - 1 Aik 4:5-5:17, Apt 25:1-27,  Ps 5:1-12, San 18:19
08 - 1 Aik 5:18-6:81, Apt 26:1-32, Ps 6:1-10, San 18:20-21
09 - 1 Aik 7:1-8:40, Apt 27:1-20, Ps 7:1-17, San 18:22
10 - 1 Aik 9:1-10:14, Apt 27:21-44, Ps 8:1-9, San 18:23-24
11 - 1 Aik 11:1-12:18, Apt 28:1-31, Ps 9:1-12, San 19:1-3
12 - 1 Aik 12:19-14:17, Room 1:1-17, Ps 9:13-20, San 19:4-5
13 - 1 Aik 15:1-16:36, Room 1:18-32, Ps 10:1-15, San 19:6-7
14 - 1 Aik 16:37-18:17, Room 2:1-24, Ps 10:16-18, San 19:8-9
15 - 1 Aik 19:1-21:30, Room 2:25-3:8, Ps 11:1-7, San 19:10-12
16 - 1 Aik 22:1-23:32, Room 3:9-31, Ps 12:1-8, San 19:13-14
17 - 1 Aik 24:1-26:11, Room 4:1-12, Ps 13:1-6, San 19:15-16
18 - 1 Aik 26:12-27:34, Room 4:13-5:5, Ps 14:1-7, San 19:17
19 - 1 Aik 28:1-29:30, Room 5:6-21, Ps 15:1-5, San 19:18-19
20 - 2 Aik 1:1-3:17, Room 6:1-23, Ps 16:1-11, San 19:20-21
21 - 2 Aik 4:1-6:11, Room 7:1-13, Ps 17:1-15, San 19:22-23
22 - 2 Aik 6:12-8:10, Room 7:14-8:8, Ps 18:1-15, San 19:24-25
23 - 2 Aik 8:11-10:19, Room 8:9-25, Ps 18:16-36, San 19:26
24 - 2 Aik 11:1-13:22, Room 8:26-39, Ps 18:37-50, San 19:27-29 ‘
25 - 2 Aik 14:1-16:14, Room 9:1-24, Ps 19:1-14, San 20:1
26 - 2 Aik 17:1-18:34, Room 9:25-10:13, Ps 20:1-9, San 20:2-3
27 - 2 Aik 19:1-20:37, Room 10:14-11:12, Ps 21:1-13, San 20:4-6
28 - 2 Aik 21:1-23:21, Room 11:13-36, Ps 22:1-18, San 20:7
29 - 2 Aik 24:1-25:28, Room 12:1-21, Ps 22:19-31, San 20:8-10
30 - 2 Aik 26:1-28:27, Room 13:1-14, Ps 23:1-6, San 20:11
31 - 2 Aik 29:1-36, Room 14:1-23, Ps 24:1-10, San 20:12

ELOKUU

01 - 2 Aik 30:1-31:21, Room 15:1-22, Ps 25:1-15, San 20:13-15
02 - 2 Aik 32:1-33:13, Room 15:23-16:9, Ps 25:16-22, San 20:16-18
03 - 2 Aik 33:14-34:33, Room 16:10-27, Ps 26:1-12, San 20:19
04 - 2 Aik 35:1-36:23, 1 Kor 1:1-17, Ps 27:1-6, San 20:20-21
05 - Esra 1:1-2:70, 1 Kor 1:18-2:5, Ps 27:7-14, San 20:22-23
06 - Esra 3:1-4:23, 1 Kor 2:6-3:4, Ps 28:1-9, San 20:24-25
07 - Esra 4:24-6:22, 1 Kor 3:5-23, Ps 29:1-11, San 20:26-27
08 - Esra 7:1-8:20, 1 Kor 4:1-21, Ps 30:1-12, San 20:28-30
09 - Esra 8:21-9:15, 1 Kor 5:1-13, Ps 31:1-8, San 21:1-2
10 - Esra 10:1-44, 1 Kor 6:1-20, Ps 31:9-18, San 21:3
11 - Neh 1:1-3:14, 1 Kor 7:1-24, Ps 31:19-24, San 21:4
12 - Neh 3:15-5:13, 1 Kor 7:25-40, Ps 32:1-11, San 21:5-7
13 - Neh 5:14-7:73, 1 Kor 8:1-13, Ps 33:1-11, San 21:8-10
14 - Neh 7:73-9:21, 1 Kor 9:1-18,Ps 33:12-22, ,San 21:11-12
15 - Neh 9:22-10:39, 1 Kor 9:19-10:13, Ps 34:1-10, San 21;13
16 - Neh 11:1-12:26, 1 Kor 10:14-33, Ps 34:11-22, San 21;14-16
17 - Neh 12:27-13:31, 1 Kor 11:1-16, Ps 35:1-16, San 21:17-18
18 - Ester 1:1-3:15, 1 Kor 11:17-34, Ps 35:17-28, San 21:19-20
19 - Ester 4:1-7:10, 1 Kor 12:1-26, Ps 36:1-12, San 21:21-22
20 - Ester 8:1-10:3, 1 Kor 12:27-13:13, Ps 37:1-11, San 21:23-24
21 - Job 1:1-3:26, 1 Kor 14:1-17, Ps 37:12-29, San 21:25-26
22 - Job 4:1-7:21, 1 Kor 14:18-40, Ps 37:30-40, San 21:27
23 - Job 8:1-11:20, 1 Kor 15:1-28, Ps 38:1-22, San 21:28-29
24 - Job 12:1-15:35, 1 Kor 15:29-58, Ps 39:1-13, San 21:30-31
25 - Job 16:1-19:29, 1 Kor 16:1-24, Ps 40:1-10, San 22:1
26 - Job 20:1-22:30, 2 Kor 1:1-11, Ps 40:11-17, San 22:2-4
27 - Job 23:1-27:23, 2 Kor 1:12-2:11, Ps 41:1-13, San 22:5-6
28 - Job 28:1-30:31, 2 Kor 2:12-17, Ps 42:1-11, San 22:7
29 - Job 31:1-33:33, 2 Kor 3:1-18, Ps 43:1-5, San 22:8-9
30 - Job 34:1-36:33, 2 Kor 4:1-12, Ps 44:1-8, San 22:10-12
31 - Job 37:1-39:30, 2 Kor 4:13-5:10, Ps 44:9-26, San 22:13

SYYSKUU

01 - Job 40:1-42:17, 2 Kor 5:11-21, Ps 45:1-17, San 22:14      
02 - Saarn 1:1-3:22, 2 Kor 6:1-13, Ps 46:1-11, San 22:15
03 - Saarn 4:1-6:12, 2 Kor 6:14-7:7, Ps 47:1-9, San 22:16      
04 - Saarn 7:1-9:18, 2 Kor 7:8-16, Ps 48:1-14, San 22:17-19
05 - Saarn 10:1-12:14, 2 Kor 8;1-15, Ps 49:1-20, San 22:20-21      
06 - KV 1:1-4:16, 2 Kor 8:16-24, Ps 50:1-23, San 22;22-23
07 - KV 5:1-8:14, 2 Kor 9:1-15, Ps 51:1-19, San 22:24-25      
08 - Jes 1:1-2:22, 2 Kor 10:1-18, Ps 52:1-9, San 22:26-27
09 - Jes 3:1-5:30, 2 Kor 11:1-15, Ps 53:1-6, San 22:28-29      
10 - Jes 6:1-7:25, 2 Kor 11:16-33, Ps 54:1-7, San 23:1-3
11 - Jes 8:1-9:21, 2 Kor 12:1-10, Ps 55:1-23, San 23:4-5      
12 - Jes 10:1-11:16, 2 Kor 12;11-21, Ps 56:1-13, San 23:6-8
13 - Jes 12:1-14:32, 2 Kor 13:1-13, Ps 57:1-11, San 23:9-11      
14 - Jes 15:1-18:7, Gal 1:1-24, Ps 58:1-11, San 23:12
15 - Jes 19:1-21:17, Gal 2:1-16, Ps 59:1-17, San 23:13-14      
16 - Jes 22:1-24:23, Gal 2:17-3:9, Ps 60:1-12, San 23:15-16
17 - Jes 25:1-28:13, Gal 3:10-22, Ps 61:1-8, San 23:17-18      
18 - Jes 28:14-30:11, Gal 3:23-4:31, Ps 62:1-12, San 23;19-21
19 - Jes 30:12-33:9, Gal 5:1-12, Ps 63:1-11, San 23:22      
20 - Jes 33:10-36:22, Gal 5:13-26, Ps 64:1-10, San 23:23
21 - Jes 37:1-38:22, Gal 6:1-18, Ps 64:1-10, San 23:24      
22 - Jes 39:1-41:16, Efe 1:1-23, Ps 66:1-20, San 23:25-28
23 - Jes 41:17-43, Efe 2:1-22, Ps 67;1-7, San 23:29-35      
24 - Jes 43:14-45:10, Efe 3:1-21, Ps 68:1-18, San 24:1-2
25 - Jes 45;11-48:11, Efe 4:1-16, Ps 68:19-35, San 24:3-4      
26 - Jes 48:12-50:11, Efe 4:17-32, Ps 69:1-18, San 24:5-6
27 - Jes 51:1-53:12, Efe 5:1-33, Ps 69:19-36, San 24:7      
28 - Jes 54:1-57:14, Efe 6:1-24, Ps 70:1-5, San 24:8
29 - Jes 57:15-59:21, Fil 1:1-26, Ps 71:1-24, San 24:9-10      
30 - Jes 60:1-62:5, Fil 1:27-2:18, Ps 72:1-20, San 24:11-12

LOKAKUU

01 - Jes 62:6-65:25, Fil 2:19-3:3, Ps 73:1-28, San 24:13-14      
02 - Jes 66:1-24, Fil 3:4-21, Ps 74:1-23, San 24:15-16
03 - Jer 1:1-2:30, Fil 4:1-23, Ps 75:1-10, San 24:17-20      
04 - Jer 2:31-4:18, Kol 1:1-17, Ps 76:1-12, San 24:21-22
05 - Jer 4:19-6:15, Kol 1:18-2:7, Ps 77:1-20, San 24:23-25      
06 - Jer 6:16-8:7, Kol 2:8-23, Ps 78:1-31, San 24:26
07 - Jer 8:8-9:26, Kol 3:1-17, Ps 78:32-55, San 24:27      
08 - Jer 10:1-11:23, Kol 3:18-4:18, Ps 78:56-72, San 24:28-29
09 - Jer 12:1-14:10, 1 Tess 1:1-2:8, Ps 79:1-13, San 24:30-34      
10 - Jer 14:11-16:15, 1 Tess 2:9-3:13, Ps 80:1-19, San 25:1-5
11 - Jer 16:16-18:23, 1 Tess 4:1-5:3, Ps 81:1-16, San 25:6-8      
12 - Jer 19:1-21:14, 1 Tess 5:4-28, Ps 82:1-8, San 25:9-10
13 - Jer 22:1-23:20, 2 Tess 1:1-12, Ps 83:1-18, San 25:11-14      
14 - Jer 23:21-25:38, 2 Tess 2:1-17, Ps 84:1-12, San 25:15
15 - Jer 26:1-27, 2 Tess 3:1-18, Ps 85:1-13, San 25:16      
16 - Jer 28:1-29:32, 1 Tim 1:1-20, Ps 86:1-17, San 25;17
17 - Jer 30:1-31:26, 1 Tim 2:1-15, Ps 87:1-7, San 25:18-19      
18 - Jer 31:27-32;44, 1 Tim 3:1-16, Ps 88:1-18, San 25:20-22
19 - Jer 33:1-34:22, 1 Tim 4:1-16, Ps 89:1-13, San 25:23-24      
20 - Jer 35:1-36:32, 1 Tim 5:1-25, Ps  89:14-37, San 25:25-27
21 - Jer 37:1-38:28, 1 Tim 6:1-21, Ps 89:38-52, San 25:28      
22 - Jer 39:1-41:18, 2 Tim 1:1-18, Ps 90:1-91:16, San 26:1-2
23 - Jer 42:1-44:23, 2 Tim 2:1-21, Ps 92:1-93, San 26:3-5      
24 - Jer 44:24-47:7, 2 Tim 2:22-3:17, Ps 94:1-23, San 26:6-8
25 - Jer 48:1-49:22, 2 Tim 4:1-22, Ps 95:1-96:13, San 26:9-12      
26 - Jer 49:23-50:46, Tiit 1:1-16, Ps 97:1-98:9, San 26:13-16
27 - Jer 51:1-53, Tiit 2:1-15, Ps 99:1-9, San 26:17      
28 - Jer 51:54-52:34, Tiit 3:1-15, Ps 100:1-5, San 26:18-19
29 - Val 1:1-2:22, Filemon 1:1-25, Ps 101:1-8, San 26:20      
30 - Val 3:1-66, Hebr 1:1-14, Ps 102:1-28, San 26:21-22
31 - Val 4:1-5:22, Hebr 2:1-18, Ps 103:1-22, San 26:23    

MARRASKUU

01 - Hes 1:1-3:15, Hebr 3:1-19, Ps 104:1-23, San 26:24-26      
02 - Hes 3:16-6:14, Hebr 4:1-16, Ps 104:24-35, San 26:24-26
03 - Hes 7:1-9:11, Hebr 5:1-14, Ps 105:1-15, San 26:28      
04 - Hes 10:1-11:25, Hebr 6:1-20, Ps 105:16-36, San 27:1-2
05 - Hes 12:1-14:11, Hebr 7:1-17, Ps 105:37-45, San 27:3      
06 - Hes 14:12-16:41, Hebr 7:18-28, Ps 106:1-12, San 27:4-6
07 - Hes 16:42-17:24, Hebr 8:1-13, Ps 106:13-31, San 27:7-9      
08 - Hes 18:1-19:14, Hebr 9:1-10, Ps 106:32-48, San 27:10
09 - Hes 20:1-49, Hebr 9:11-28, Ps 107:1-43, San 27:11      
10 - Hes 21:1-22:31, Hebr 10:1-17, Ps 108:1-13, San 27:12
11 - Hes 23:1-49, Hebr 10:18-39, Ps 109:1-31, San 27:13      
12 - Hes 24:1-26:21, Hebr 11:1-16, Ps 110:1-7, San 27:14
13 - Hes 27:1-28:26, Hebr 11:17-31, Ps 111:1-10, San 27:15-16      
14 - Hes 29:1-30:26, Hebr 11:32-12:13, Ps 112:1-10, San 27:17
15 - Hes 31:1-32:32, Hebr 12:14-29, Ps 113:1-114:8, San 27:18-20      
16 - Hes 33:1-34:31, Hebr 13:1-25, Ps 115:1-18, San 27:21-22
17 - Hes 35:1-36:38, Jaak 1:1-18, Ps 116:1-19, San 27:23-27      
18 - Hes 37:1-38:23, Jaak 1:19-2:17, Ps 117:1-2, San 28:1
19 - Hes 39:1-40:27, Jaak 2:18-3:18, Ps 118:1-18, San 28:2      
20 - Hes 40:28-41:26, Jaak 4:1-17, Ps 118:19-29, San 28:3-5
21 - Hes 42:1-43:27, Jaak 5:1-20, Ps 119:1-16, San 28:6-7      
22 - Hes 44:1-45:12, 1 Piet 1:1-12, Ps 119:17-32, San 28:8-10
23 - Hes 45:13-46:24, 1 Piet 1:13-2:10, Ps 119:33-48, San 28:11      
24 - Hes 47:1-48:35, 1 Piet 2:11-3:7, Ps 119:49-64, San 28:12-13
25 - Dan 1:1-2:23, 1 Piet 3:8-4:6, Ps 119:65-80, San 28:14      
26 - Dan 2:24-3:30, 1 Piet 4:7-5:14, Ps 119:81-96, San 28:15-16
27 - Dan 4:1-37, 2 Piet 1:1-21, Ps 119:97-112, San 28:17-18      
28 - Dan 5:1-31, 2 Piet 2:1-22, Ps 119:113-128, San 28:19-20
29 - Dan 6:1-28, 2 Piet 3:1-18, Ps 119:129-152, San 28:21-22      
30 - Dan 7:1-28, 1 Joh 1:1-10, Ps 119:153-176, San 28:23-24

JOULUKUU

01 - Dan 8:1-27, 1 Joh 2:1-17, Ps 120:1-7, San 28:25-26      
02 - Dan 9:1-11:1, 1 Joh 2:18-3:6, Ps 121:1-8, San 28:27-28
03 - Dan 11:2-35, 1 Joh 3:7-24, Ps 122:1-9, San 29:1      
04 - Dan 11:36-12:13, 1 Joh 4:1-21, Ps 123:1-4, San 29:2-4
05 - Hoos 1:1-3:5, 1 Joh 5:1-21, Ps 124:1-8, San 29:5-8      
06 - Hoos 4:1-5:15, 2 Joh 1:1-13, Ps 125:1-5, San 29:9-11
07 - Hoos 6:1-9:17, 3 Joh 1:1-15, Ps 126:1-6, San 29:12-14      
08 - Hoos 10:1-14:9, Juuda 1:1-25, Ps 127:1-5, San 29:15-17
09 - Joel 1:1-3:21, Ilm 1:1-20, Ps 128:1-6, San 29:18      
10 - Amos 1:1-3:15, Ilm 2:1-17, Ps 129:1-8, San 29:19-20
11 - Amos 4:1-6:14, Ilm 2:18-3:6, Ps 130:1-8, San 29:21-22      
12 - Amos 7:1-9:15, Ilm 3:7-22, Ps 131:1-3, San 29:23
13 - Obad 1:1-21, Ilm 4:1-11, Ps 132:1-18, San 29:24-25      
14 - Joona 1:1-4-11, Ilm 5:1-14, Ps 133:1-3, San 29:26-27
15 - Miika 1:1-4:13, Ilm 6:1-17, Ps 134:1-3, San 30:1-4      
16 - Miika 5:1-7:20, Ilm 7:1-17, Ps 135:1-21, San 30:5-6
17 - Naah 1:1-3:19, Ilm 8:1-13, Ps 136:1-26, San 30:7-9      
18 - Hab 1:1-3:19, Ilm 9:1-21, Ps 137:1-9, San 30:10
19 - Sef 1:1-3:20, Ilm 10:1-11, Ps 138:1-8, San 30:11-14      
20 - Haggai 1:1-2:23, Ilm 11:1-19, Ps 139:1-24, San 30:15-16
21 - Sak 1:1-21, Ilm 12:1-17, Ps 140:1-13, San 30:17      
22 - Sak 2:1-3:10, Ilm 13:1-13:18, Ps 141:1-10, San 30:18-20
23 - Sak 4:1-5:11, Ilm 14:1-20, Ps 142:1-7, San 30:21-23      
24 - Sak 6:1-7:14, Ilm 15:1-8, Ps 143:1-12, San 30:24-28
25 - Sak 8:1-23, Ilm 16:1-21, Ps 144:1-15, San 30:29-31      
26 - Sak 9:1-17, Ilm17:1-18, Ps 145:1-21, San 30:32
27 - Sak 10:1-11:17, Ilm 18:1-24, Ps 146:1-10, San 30:33      
28 - Sak 12:1-13:9, Ilm 19:1-21, Ps 147:1-20, San 31:1-7
29 - Sak 14:1-21, Ilm 20:1-15, Ps 148:1-14, San 31:8-9      
30 - Mal 1:1-2:17, Ilm 21:1-27, Ps 149:1-9, San 31:10-24
31 - Mal  3:1-4:6, Ilm 22:1-21, Ps 150:1-6, San 31:25-31

Bookmark and Sharecounter free hit unique webTina Antamo
01.01.2009
Pienempään ja hieman suurempaankin nälkään... 14.12.2011
Avioliiton pieni ohjekirja 13.12.2011
Syytöksestä anteeksiantamukseen ja yhä vaan kasvavaan uskossa vaeltamiseen 06.08.2011
Mitä Raamattu kertoo meille Jeesuksen syntymän ajankohdasta? 26.12.2010
Älä luota silmiisi ja korviisi 25.12.2010
Itsemurha, lopullinen ratkaisuko? Mitä raamattu sanoo itsemurhasta? 28.05.2010
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 14.12.2009
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 02.11.2009
Masennus on sairaus 26.10.2009
Flashes from Heaven / Välähdyksiä Taivaasta 29.08.2009
Älä sido puivan härän suuta 03.06.2009
Flashes from Heaven / Välähdyksiä Taivaasta 14.04.2009
Flashes from Heaven / Välähdyksiä Taivaasta 05.03.2009
Flashes from Heaven / Välähdyksiä Taivaasta 08.02.2009
Vuosi 2009 08.01.2009
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 07.01.2009
Raamattu läpi vuodessa - Lukusuunnitelma 01.01.2009
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 10.12.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 21.11.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 10.10.2008
Palvelija nimeltä raha. 16.09.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 13.09.2008
Juoruilu, Panettelu ja Parjaus on synti! 20.08.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 11.08.2008
Välähdyksiä Taivaasta/Flashes from Heaven 12.07.2008
Anna Herralle parhaimpasi ja kaikkein kalleimpasi! 15.06.2008
Välähdyksiä Taivaasta/Flashes from Heaven 04.06.2008
Ehtoollinen 27.05.2008
Ahneus 20.05.2008
8 asiaa, jotka eivät tuo pelastusta sielullesi 14.05.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 06.05.2008
Mitä Rakkaus on? 02.05.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 27.04.2008
Jumalan läsnäolon ilmestyminen – Osa 2 07.04.2008
Jumalan läsnäolon ilmestyminen – Osa1 06.04.2008
Puolisolla on väliä 30.03.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 19.03.2008
Jumalan Sota-asu 05.03.2008
Opetuslasten tekeminen 26.02.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 13.02.2008
Miksi Jeesus valitsi apostoleiksi miehiä? 06.02.2008
Profetaalinen sana vuodelle 2008 09.01.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 08.01.2008