Opetukset / Teachings


Mitä Raamattu kertoo meille Jeesuksen syntymän ajankohdasta?

Facebookissa käyty keskustelu kirvoitti mieleni pohtimaan Jeesuksen syntymän ajankohtaa… ja sitä, kehottaako raamattu meitä viettämään sitä joulukuun 24 tai peräti 25 päivä?

En löytänyt raamatusta kohtaa, jossa olisi tällaista mainittu, mutta historiankirjasta löysin. Vuonna 354 Rooman piispa Julius I määräsi Jeesuksen viralliseksi syntymäpäiväksi 25.12.

Raamatusta käy selkeästi selville se, että ajankohtana tuo yllämainittu ajankohta on melkoisen mahdoton, koska joulukuussa, Jeesuksen aikaan, oli kylmää ja sateista. Joinakin talvina oli pakkasta, jopa luntakin. Joulukuu ei voi olla oikea ajankohta Jeesuksen syntymälle, koska niin kylmällä eivät paimenet olisi voineet mitenkään olla kedolla yöllä vartioimassa laumaansa.

Kun luin Luukkaan evankeliumia, sieltä käy ilmi, että Jeesus syntyi puoli vuotta Johanneksen jälkeen. Johanneksen isä oli nimeltään Sakarias kuului Abian osastoon. Abian:n osaston täytyi palvella oman vuoronsa aikana temppelissä (siihen aikaan ei työvuoroja siirrelty).

On laskettu, että Sakariaan palveluvuoro oli neljännessä kuussa. Vuoronsa jälkeen hän palasi kotiin. Luukkaan evankeliumista (Luuk 1) käy ilmi, että Elisabeth, joka oli Sakariaan vaimo tuli Sakariaan paluun jälkeen raskaaksi. Ajankohta oli silloin viidennen kuun alkua.

Luukas 1:26-> voidaan lukea Jeesuksen hedelmöittymisen ajankohdasta. Ja tästä jos lasken, lukion lyhyellä matematiikalla, 9kk odotusajan, totean, että Jeesuksen syntymä olisi ollut juutalaisen kalenterin mukaan juuri syys-lokakuussa eli Lehtimajajuhlan aikaan.

Verollepanoa ja Lehtimajajuhlaa

Tutkiessani raamatusta Jeesuksen syntymän ajankohtaa, huomasin, että kaikki majatalot olivat täynnä. Miksi? Koska oli verollepanon ja lehtimajajuhlan aika. Kaikki majatalot olivat täynnä juhlaväkeä ja niitä, jotka olivat lähteneet verolle pantaviksi kukin omaan kaupunkiinsa (Luuk 2:3). Tämän tähden Joosefille, Marialle sekä Jeesus-vauvalle ei löytynyt sijaa majatalosta vaan tallista. Todennäköisesti heillä oli jopa varaa maksaa majoituksesta kun kerran majataloon olivat menossa.

Jumala oli kehottanut Israelin kanssa kokoontumaan yhteen, juhlimaan juhlia, kolme kertaa vuodessa. Yksi näistä juhlista oli juuri lehtimajanjuhla.

Lehtimajajuhla

Useita vuosia sitten Herra kehotti minua tutkimaan juutalaisia juhlia. Hän puhui minulle niiden vertauskuvallisuudesta.

Mikä on lehtimajanjuhlan esikuva?

Avaan hieman taustaa, jotta voimme piirtää mieleemme kokonaiskuvaa.

Rosh Hashanah – uuden vuoden juhla

Rosh Hashanahin viettoon kuuluu oleellisena osana Shofariin puhaltaminen, jolla ikäänkuin herätetään sielu punnitsemaan tekoja ja muistamaan Luojaansa. Herran tulemusta kuvaavaa ”pasuunansoiton juhlaa” vietettiin seitsemännen kuun ensimmäisenä päivänä. Pasuunan ääni soi silloin kun Herra astui Siinan vuorelle antamaan lakinsa. Uudesta testamentista vastaava suuren pasuunan ääni kuuluu silloin kun Jeesus tulee meidän Herranamme.

Suuri sovituspäivä

Suurena sovituspäivänä vain ylimmäinen pappi sai mennä kaikkein pyhimpään suitsuttamaan ja pirskottamaan syntiuhrin verta armoistuimelle. Ylipappi sovitti ensin itsensä ja sen jälkeen kansan synnit. Suuren sovituspäivän ajankohta oli seitsemännen kuun kymmenes päivä.

Tämä on esikuva Jeesuksesta Ylimmäisenä pappina, joka tuli maailmaan sovittamaan syntimme.

Lehtimajajuhla

Lehtimajaa juhlitaan orjuudesta vapauttamisen muistoksi. Jumala vapautti Israelin kansan Egyptin orjuudesta. Lehtimajajuhla muistuttaa siitä kun Israelin kansa asui seitsemän päivää lehtimajoissa muistellen vapautustaan. Lehtimajan ajankohta on seitsemännen kuun 15-21 päivä.

Jokainen näistä juhlista Rosh Hasanah - pasuunan soiton juhla, Suuri sovituspäivä sekä Lehtimajajuhla ovat vertauskuvia Jeesuksesta, Messiaana, sillä Hän tulee takaisin pasuunan kuuluessa, Jeesus sovitti syntimme ylimmäisenä pappina Golgatalla ja Jeesus johdattaa meidät juhlimaan orjuuden päättymistä ikään kuin lehtimajajuhlaan.

Joulun vietto

Jo vuosia sitten etsin raamatusta ohjetta tai käskyä viettää Jeesuksen syntymäjuhlaa. Sellaista kohtaa en löytänyt. En löytänyt mainintaakaan joulusta tai kehotusta juhlia Jeesuksen syntymää. Tietenkin voidaan hatarasti vetää johtopäätös siitä, kun tietäjät veivät lahjoja Jeesukselle, mutta se ei liene kuitenkaan ole kehotus joulun viettoon? Varsinkin jos syntyminen on tapahtunut syys-lokakuussa. En myöskään ole löytänyt seimen läheltä joulukuusta, jonka alle lahjat laitettiin. Sellaista kuusta ei olisi löytynytkään, jonka alle se lahjojen määrä olisi mahtunut.

San 18:16 Lahja avartaa alat ihmiselle ja vie hänet isoisten pariin.

Lähi-idässä ja ylipäätään Idän kulttuureissa ei anneta vähäisiä tai nimellisiä lahjoja. Mitä korkeampaa tai tärkeämpää henkilöä menet tapaamaan sen suurempi ja arvokkaampi on lahjasi. Joten kun idän viisaat miehet tulivat tapaamaan Jeesus Kuningasta, oli heillä mukanaan valtavan suuret ja arvokkaat tuomiset.

Muistan lukeneeni jostain kirjasta, että eräs Austraalialainen liikemies oli tutkinut Lähi-Idän lahjakäytäntöä ja tulleen tutkimuksissaan siihen tulokseen, että tietäjillä olisivat tuoneet mukanaan vähintään seitsemän kamelia, jotka kuljettivat kultaa, seitsemän kamelia, jotka kuljettivat mirhaa ja seitsemän kamelia, kantaen suitsuketta.

Tämä ei vielä todista joulusta tai joulun vietosta vaan enemmänkin siitä, ettei Jeesus ollut köyhä mies.

Vastaako joulu Hanukkaa?

Hanukka on juutalaisten juhla, jota vietetään marras-tammikuussa. Tänä vuonna 2010 se osuu 2-10.12 väliselle ajalle.

Hanukka kestää kahdeksan päivää ja alkaa juutalaisen ajanlaskun mukaan kishlev-kuun 25. päivänä. Sitä vietetään makkabilaiskapinan aikana tapahtuneen, välillä häpäistyn Jerusalemin temppelin uudelleen vihkimisen (165 eaa.) aikana tapahtuneen öljyihmeen muistoksi (1 Makkab. 4:59; Joh. 10:22). Kun juutalaiset olivat saaneet temppelin takaisin ja siivonneet sen, he halusivat siunata sen uudelleen, mutta löysivät vain vähän pyhää öljyä. Kuitenkin tapahtui ihme, ja öljy riitti kahdeksaksi päiväksi, minkä jälkeen sitä saatiin lisää (Wikipedia).

Jotkut kristityt, jotka ovat oivaltaneet jotakin joulun pakanallisuudesta, ovat siirtyneet viettämään hanukkaa tai puolustavat joulun viettoaan hanukkajuhlalla.

Asettiko Jumala hanukka-juhlan?

Jumala on asettanut vanhassa liitossa seitsemän juhlaa: Purim (Ester 9:1), Seder (2Moos 12), Pesah (2 Moos 12), Shavuot (2 Moos 19-20), Rosh Hashana (3 Moos 23:34), Jom Kippur (3 Moos 16:7-31) ja Sukkot (3 Moos 23:34-43).

Hanukka-juhla on juutalaisten itsensä asettama juhla.

Alkuperäiseen temppelin vihkimisen muistojuhlaan kuului polttouhrin uhraaminen. Jeesuksen sovituskuolema poisti ja kumosi jokaisen vanhan liiton uhritoimituksen, joten meidän ei missään nimessä tulisi uhrata vanhan liiton uhreja, koska ne on jo kumottu Jeesuksen kuolemassa.

Joh 10:22-23 Sitten oli temppelin vihkimisen muistojuhla Jerusalemissa, ja oli talvi. 23 Ja Jeesus käyskeli pyhäkössä, Salomon pylväskäytävässä.

Tämä jae ei tee hanukka-juhlasta vielä uskovien juhlaa. Ensinnäkin, hanukka-juhla ei ollut Jumalan itsensä asettama juhla vaan juutalaisten asettama. Toiseksi, tämä juhla kuului vanhaan liittoon. Toki Jeesus oli juutalainen ja Häntä koski kaikki vanhan liiton lait ja säännökset. Hän eli kansansa parissa ja eli ihmisenä. Mutta Jeesuksen kuolemassa kumoutui jokainen, aikaisemmin eläinuhrina annettu, syntiuhri ja lakikin tuli täydelliseksi.

Hanukka eli valon juhla ei siis ole Jeesuksen juhla vaan sitä vietettiin temppelin pakanoilta valtaamisen ja uudelleen Jumalalle vihkimisen kunniaksi.

Jumalan Henki asuu meissä…

Me olemme Jumalan temppeli. Pyhä Henki asuu meissä. Meidän henkemme on kytketty yhteyteen Jumalan Hengen kanssa. Sen tähden meidän ei tarvitse juhlia hanukkaa, että temppelimme olisi puhdas, puhdistettu vihollisen vallasta. Sellaiseen juhlaan riittää ainoastaan Jeesuksen risti!

Joulu joka päivä…

Me saamme kristittyinä juhlia Jeesuksen syntymää jokaisena päivänä… Tai pikemminkin Jeesuksen ristin kuolemaa koska Hän vapautti meidät synnin ja perkeleen vallasta ja antoi meille lahjaksi iankaikkisen elämän Hänen kanssaan ja Hänessä.

Yhteenvetona

Tosiasia on ettei Jeesus syntynyt joulukuussa vaan syys-lokakuussa. Jumala rakastaa totuutta. Hän halajaa totuutta salatuimpaan asti.

Ps. 51:6 Katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden.

En usko Herran haluavan meidän osallistuvan valheeseen tai vääryyteen. En usko Hänen myöskään haluavan, että olemme kiinni traditioissa, jotka eivät ole raamatulla mitenkään perusteltavissa.

Voi olla, että loukkaannut kirjoitukseeni… Mutta en minä siitä sinänsä piittaa… Sinä voit viettää joulua tai hanukkaa halusi mukaan… Voi olla, että sanot minua lakihenkiseksi tai fundamentalistiksi. En oikeastaan siitäkään välitä.

Välitän ainoastaan siitä, mitä Herra minusta ajattelee. Jos tiedän ja koen jonkin asian vääräksi tai väärin tulkituksi, on tehtäväni selvittää se itselleni, Jumalan Sanan valossa, mitä mieltä Herra itse asiasta on.

En näe järkeä lähteä kinaamaan asiasta kenenkään kanssa, vaan kehottaa jokaista meistä tutkimaan itse Sanasta, mitä raamattu sanoo ja lyödä polvilumpiot lattiaan ja rukoilla, että Pyhä Henki avaa Sanan ja että osaa, saa voimia sekä uskaltaa toimia ihmisten sekä ennen kaikkea Jumalan edessä niin kuin oikeaksi havaitsee, mahdollisista loukkaantumisista huolimatta.

Jeesuksen nimessä…

counter free hit unique web

Tina Antamo
26.12.2010
Pienempään ja hieman suurempaankin nälkään... 14.12.2011
Avioliiton pieni ohjekirja 13.12.2011
Syytöksestä anteeksiantamukseen ja yhä vaan kasvavaan uskossa vaeltamiseen 06.08.2011
Mitä Raamattu kertoo meille Jeesuksen syntymän ajankohdasta? 26.12.2010
Älä luota silmiisi ja korviisi 25.12.2010
Itsemurha, lopullinen ratkaisuko? Mitä raamattu sanoo itsemurhasta? 28.05.2010
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 14.12.2009
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 02.11.2009
Masennus on sairaus 26.10.2009
Flashes from Heaven / Välähdyksiä Taivaasta 29.08.2009
Älä sido puivan härän suuta 03.06.2009
Flashes from Heaven / Välähdyksiä Taivaasta 14.04.2009
Flashes from Heaven / Välähdyksiä Taivaasta 05.03.2009
Flashes from Heaven / Välähdyksiä Taivaasta 08.02.2009
Vuosi 2009 08.01.2009
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 07.01.2009
Raamattu läpi vuodessa - Lukusuunnitelma 01.01.2009
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 10.12.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 21.11.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 10.10.2008
Palvelija nimeltä raha. 16.09.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 13.09.2008
Juoruilu, Panettelu ja Parjaus on synti! 20.08.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 11.08.2008
Välähdyksiä Taivaasta/Flashes from Heaven 12.07.2008
Anna Herralle parhaimpasi ja kaikkein kalleimpasi! 15.06.2008
Välähdyksiä Taivaasta/Flashes from Heaven 04.06.2008
Ehtoollinen 27.05.2008
Ahneus 20.05.2008
8 asiaa, jotka eivät tuo pelastusta sielullesi 14.05.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 06.05.2008
Mitä Rakkaus on? 02.05.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 27.04.2008
Jumalan läsnäolon ilmestyminen – Osa 2 07.04.2008
Jumalan läsnäolon ilmestyminen – Osa1 06.04.2008
Puolisolla on väliä 30.03.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 19.03.2008
Jumalan Sota-asu 05.03.2008
Opetuslasten tekeminen 26.02.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 13.02.2008
Miksi Jeesus valitsi apostoleiksi miehiä? 06.02.2008
Profetaalinen sana vuodelle 2008 09.01.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 08.01.2008