Opetukset / Teachings


Itsemurha, lopullinen ratkaisuko? Mitä raamattu sanoo itsemurhasta?

Itsemurha, lopullinen ratkaisuko? Mitä raamattu sanoo itsemurhasta?

Saarn: 7:17 Älä ole kovin jumalaton, äläkä ole tyhmä: miksi kuolisit ennen aikaasi?

Tuntuuko sinusta siltä, että elämä ei enää ole elämisen arvoista? Tuntuuko ongelmasi ylisuurilta tai ylitsepääsemättömiltä? Tuntuuko sinusta siltä, ettei kukaan välitä?

Joskus tällaiset epätoivoiset tunteet tai apatia saavat ihmisen ajattelemaan itsemurhaa….

Mitä raamattu sanoo itsemurhasta?

Ei itsemurha ole mikään uusi tai pelkästään tämän ajan ongelma, se on ja on jo ollut raamatun ajoilta lähtien... Raamattu listaa seitsemän itsemurhaa.

Abimelek

Tuom 9:52-54 Niin Abimelek tuli tornin ääreen ja ryhtyi taisteluun sitä vastaan; ja hän astui tornin ovelle polttaakseen sen tulella. 53 Mutta eräs nainen heitti jauhinkiven Abimelekin päähän ja murskasi hänen pääkallonsa. 54 Silloin hän heti huusi palvelijalle, joka kantoi hänen aseitansa, ja sanoi hänelle: "Paljasta miekkasi ja surmaa minut, ettei minusta sanottaisi: 'Nainen tappoi hänet'". Ja hänen palvelijansa lävisti hänet, ja hän kuoli.

Simson

Tuom 16:25-30 Ja kun heidän sydämensä olivat tulleet iloisiksi, niin he sanoivat: "Noutakaa Simson huvittamaan meitä". Niin Simson noudettiin vankilasta huvittamaan heitä. Ja he asettivat hänet seisomaan pylvästen väliin. 26 Silloin Simson sanoi palvelijalle, joka piti kiinni hänen kädestään: "Päästä minut tunnustelemaan pylväitä, joiden varassa rakennus on, nojatakseni niihin". 27 Mutta huone oli täynnä miehiä ja naisia; myöskin kaikki filistealaisten ruhtinaat olivat siellä, ja katolla oli noin kolmetuhatta miestä ja naista katselemassa, kuinka Simson heitä huvitti. 28 Silloin Simson huusi Herraa ja sanoi: "Herra, Herra, muista minua ja vahvista minua ainoastaan tämä kerta, oi Jumala, niin että saisin filistealaisille yhdellä kertaa kostetuksi molemmat silmäni!" 29 Sitten Simson kiersi käsivartensa molempien keskipylväiden ympäri, joiden varassa rakennus oli, toisen ympäri oikean ja toisen ympäri vasemman käsivartensa, ja painautui niitä vastaan. 30 Ja Simson sanoi: "Menköön oma henkeni yhdessä filistealaisten kanssa!" Ja hän taivuttautui eteenpäin niin rajusti, että rakennus luhistui ruhtinasten ja kaiken siinä olevan kansan päälle. Ja kuolleita, jotka hän surmasi kuollessaan, oli enemmän kuin niitä, jotka hän oli surmannut eläessään.

Saul

1 Sam 31:4 Ja Saul sanoi aseenkantajallensa: "Paljasta miekkasi ja lävistä sillä minut, etteivät nuo ympärileikkaamattomat tulisi lävistämään minua ja pitämään minua pilkkanaan". Mutta hänen aseenkantajansa ei tahtonut, sillä hän pelkäsi kovin. Niin Saul itse otti miekan ja heittäytyi siihen.

Saulin aseenkantaja

1 Sam 31:5 Mutta kun hänen aseenkantajansa näki, että Saul oli kuollut, heittäytyi hänkin miekkaansa ja kuoli hänen kanssansa.

Ahitofel

2 Sam 17:23 Mutta kun Ahitofel näki, ettei hänen neuvoansa noudatettu, satuloi hän aasinsa, nousi ja lähti kotiinsa omaan kaupunkiinsa, ja kun hän oli toimittanut talonsa, hirttäytyi hän; niin hän kuoli, ja hänet haudattiin isänsä hautaan.

Simri

1 Kun 16:15-20 Juudan kuninkaan Aasan kahdentenakymmenentenä seitsemäntenä hallitusvuotena tuli Simri kuninkaaksi, ja hän hallitsi Tirsassa seitsemän päivää. Väki oli silloin asettuneena leiriin Gibbetonin edustalle, joka oli filistealaisilla. 16 Kun leiriin asettunut väki kuuli sanottavan: "Simri on tehnyt salaliiton ja on myös surmannut kuninkaan", niin koko Israel teki sinä päivänä leirissä Omrin, Israelin sotapäällikön, kuninkaaksi. 17 Ja Omri ja koko Israel hänen kanssaan lähti Gibbetonista, ja he saarsivat Tirsan. 18 Ja kun Simri näki, että kaupunki oli valloitettu, meni hän kuninkaan linnan palatsiin ja poltti kuninkaan linnan päänsä päältä tulella, ja niin hän kuoli, 19 syntiensä tähden, jotka hän oli tehnyt, kun oli tehnyt sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, vaeltamalla Jerobeamin teitä ja hänen synnissään, jota tämä oli tehnyt ja jolla hän oli saattanut Israelin tekemään syntiä. 20 Mitä muuta on kerrottavaa Simristä ja salaliitosta, jonka hän teki, se on kirjoitettuna Israelin kuningasten aikakirjassa.

Juudas

Matt 27:3-5 Kun Juudas, hänen kavaltajansa, näki, että hänet oli tuomittu, silloin hän katui ja toi takaisin ne kolmekymmentä hopearahaa ylipapeille ja vanhimmille 4 ja sanoi: "Minä tein synnin, kun kavalsin viattoman veren". Mutta he sanoivat: "Mitä se meihin koskee? Katso itse eteesi." 5 Ja hän viskasi hopearahat temppeliin, lähti sieltä, meni pois ja hirttäytyi.

Kuudes käsky kuuluu: Älä tapa!

Yleensä ajattelemme, että kuudes käsky, älä tapa, tarkoittaa sitä, ettemme saa tappaa vihollisiamme emmekä lähimmäisiämme. Mutta tulemmeko ajatelleeksi, että se koskee myös itsensä tappamista eli itsemurhaa? Harva meistä ymmärtää, että itsemurha rikkoo juuri kuudetta käskyä vastaan.

Itsemurha haavoittaa ja satuttaa vakavasti, ei vain Jumalan sydäntä, vaan myös itsemurhan tehneen ihmisen rakkaimpien ja läheisten sydämiä. Se koskettaa myös niitä, jotka ovat vaikka vain pintapuolisesti itsemurhan tehneen tunteneet. Jumala haluaa parantaa särkyneen sydämen, vaikka läheisen itsemurhan kokeneen paranemisprosessi voi olla aikaa vievä ja tuskallinen.

Monet raamatun sankareista kärsi ajoittaisesta masennuksesta, joskus jopa katuivat syntymäänsä esim. Kuningas Daavid (Ps 13:2-4) tai Jeremia (Jer 20:14-18) ja Job (Job 7:15-16).

Kuitenkin jokainen näistä miehistä olivat Jumalan siunaamia ja he sinnikkäästi, huolimatta heidän kohtaamistaan suurista kärsimyksistä ja epäoikeudenmukaisuuksista, he pysyivät Uskossa Jumalaan. He uskoivat Jumalan hyvyyteen kohdallaan, ja näin tekemällä he olivat koetuksen keskellä kestäviä. Lopulta heidät johdettiin yltäkylläiseen elämään. Tämä on meille oivallinen esimerkki koetuksissa kestämisestä ja Jumalaan luottamisesta kiperässäkin tilanteessa.

Uskon, että Jumala on asettanut jokaiseen ihmiseen elämän voiman, jolla voidaan kukistaa demoninen painostus, joka on johtamassa itsemurhaan. Ihmiseen Jumala on asettanut selviytymisvaiston, kiperiä tilanteita varten. Ympärillesi katsomalla voit nähdä Jumalan antaman elämän voiman, selviytymiskyvyn, sellaisillakin alueilla, joissa on vaikea kasvuympäristö, esim. luonnossa. Jos Jumala ei olisi antanut elämän voimaa, selviytymiskykyä, maapallolla ei olisi kasvin kasvia, eikä ihmisen ihmistä, saatikka eläintä. En usko, että täällä olisi elämää lainkaan.

Itsemurha on täysin vastakkain Jumalan tahdon kanssa ja on suoraan lähtöisin demonisesta valtapiiristä. Perkele ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan (Joh 10:10), se on sen perimmäinen päämäärä, tuhota ihmisen elämä.

Meillä kristityillä on voima vihollisen vallan yli. Vihollinen ei voi työntää tai ajaa meitä itsemurhaan jos me huudamme avuksemme Herran nimeä.

Me olemme hengellisessä taistelussa, ongelma vaan on, ettei moni meistä ole tietoinen siitä, eikä tiedä, miten vihollisen hyökkäyksiä vastaan suojautua.

Joutuvatko kaikki itsemurhan tehneet helvettiin?

Jotkut ihmiset luulevat, että kaikki ne, jotka ovat tehneet itsemurhan, joutuvat välittömästi helvettiin. Raamattu ei sano mitään sellaista! Raamattu ei itse asiassa sano tästä mitään. Jumala luultavasti ei ole halunnut tehdä asiaa mustavalkoiseksi – varmasti ihan hyvästä syystä.

Jos me tietäisimme, itsemurhan tehdessämme, pääsevämme taivaaseen, uskoisin, että itsemurhia tehtäisiin huomattavasti enemmän. Jos tietäisimme, että kaikki itsemurhan tehneet joutuisivat automaattisesti suoraan helvettiin, huolimatta siitä, millainen heidän tilanteensa on ollut, olisi se liian suuri taakka itsemurhaan päätyneen perheelle ja ystäville.

Murha ja itsemurha eivät ole anteeksiantamattomia syntejä. Ainoa anteeksiantamaton synti on Jeesuksen Kristuksen torjuminen (Mark 16:16), Pyhän Hengen pilkka.

Mark 3:28-29 Totisesti minä sanon teille: kaikki synnit annetaan ihmisten lapsille anteeksi, pilkkaamisetkin, kuinka paljon pilkannevatkin; 29 mutta joka pilkkaa Pyhää Henkeä, se ei saa ikinä anteeksi, vaan on vikapää iankaikkiseen syntiin."

Kaikki muut synnit annetaan anteeksi, paitsi tämä.

Ihminen, joka pohtii itsemurhan tekemistä, on vaarassa joutua helvettiin, mikäli hänen suhteensa Jumalaan ei, sillä hetkellä, ole kunnossa. Ehkä itsemurhaa hautovan suhde Jeesukseen on katkennut ja juuri sen tähden hän kokee elämänsä helvetilliseksi, suorastaan maanpäälliseksi helvetiksi. Oikeaan, todelliseen helvettiin joutuminen on pahempaa kuin ne helvetilliset tunteet, joita tässä ajassa, koetaan.

Tärkeää on ymmärtää, että Jumala tuomitsee meidät, jokaisen yksilön, yksilöllisesti, mitaten kaikki elämässämme olevat tekijät, uskomme ja motiivimme. Jokainen meistä on niin monimutkainen ja monitahoinen, vain yksin Jumala voi tuomita meidät, aidossa totuudessa ja viisaudessa, ilman kenenkään suosikkiasemaa.

Tärkein totuus kaikessa on, että jokainen meistä tulee seisomaan Hänen valtaistuimensa edessä tekemässä tiliä elämästämme. Jos meistä jokainen eläisi läheisesti tämän väkevän totuuden kanssa, suurin osa synnistä (kirkossa ja maailmassa) tulisi välittömästi loppumaan.

Mikäli olet suunnittelemassa itsemurhaa ja luotat Jumalan armoon siinä, että pääset taivaaseen. Odota hetki…! Jumalan armo ei koskaan tarkoita sitä, että meillä olisi lupa, ikäänkuin lisenssi synnin tekemiseen! Ne, jotka tietoisesti ja oman tahdon mukaisesti tekevät syntiä ovat suuremmassa vaarassa kuin ne, jotka eivät ymmärrä syntiä tekevänsä.

Ehkä sinusta (juuri tällä hetkellä) tuntuu siltä, että Jumala on valovuosien päässä sinusta. Hän on paljon lähempänä kuin luuletkaan. Hän voi jopa puhua sinulle tämän tekstin kautta. Avaa korvasi ja kuuntele, kuinka Herra sanoo sinulle, miten arvokas elämäsi Hänelle on. Sinua tarvitaan täällä maan päällä. Sinun elämälläsi on tarkoitus, eikä sitä ole vielä täytetty. Jumala rakastaa sinua, kuten myös monet ympärilläsi olevat ihmiset! Jumala ei olisi Jumala, mikäli hän ei auttaisi sinua tässä tilanteessa (vaikka tilanne tuntuisi kuinka mahdottomalta tahansa).

Usein masennus ja alakulo ovat vihaa, tai isäntä muille tunteille, jotka olet kääntänyt sisäänpäin ja jäädyttänyt.

Mitä kannat mukanasi?

Kannatko vihaa, kaunaa, kateutta, katkeruutta, anteeksiantamattomuutta, olet turhautunut, mustasukkainen, epätoivoinen, tunnet itsesi arvottomaksi, toivottomaksi, pelokkaaksi, kostonhimoiseksi vai ryvetkö itsesäälissä? Voit antaa kaikki nämä tunteesi Jumalalle ja alkaa vastaanottaa parantumistasi juuri nyt, tässä hetkessä, uskoen. Jos et tiedä, miten näistä kielteisistä tunteista päästetään irti, tunnusta se Jumalalle ja pyydä Hänen apuaan luovuttaa ne Hänelle.

Kukaan ei selviytyä voittajana tällaisesta asioista itsekseen. Meistä jokainen tarvitsee Jumalan voimaa päästäksemme vapaaksi synnillisestä ja toivottomasta ajattelutavasta. Siksi raamattu neuvoo meitä muuttumaan mielemme uudistuksen kautta (Room 12:2). Pyhä Henki on ainoa, joka voi auttaa meitä pääsemään vapaaksi ja parantamaan meidät näistä tappavista tunteista.

Samalla tavalla kun sairas ruumiisi tarvitsee lääkitystä tullakseen terveeksi, samalla tavalla tarvitsee myös tunteemme. Yksi voimakas tapa taistella masennusta vastaan on puhua ja tunnustaa Jumalan sanaa. Etsi raamatusta jakeita, jossa puhutaan Jumalan rakkaudesta ja anteeksiannosta. Vaikka ne eivät siinä hetkessä tuntuisikaan miltään, mutta usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta.

Lukemalla näitä jakeita ääneen, menee Jumalan sana sisään silmistäsi, tulee ulos suustasi ja kulkeutuu korviesi kautta sydämeesi. Joskus ääneen lukemista saa tehdä pitkiä aikoja, toisinaan Jumalan sana vaikuttaa nopeammin… riippuen linnakkeesta, joka Jumalan sanalla murretaan. Ne ovat meillä ihmisillä jokaisella erilaiset ja yksilölliset. Ratkaisun kaava on kuitenkin meille kaikille sama. Raamattu, elävä, Elävän Jumalan Sana.

Raamattu on kuin antibiootti, se tuhoaa jokaisen taudin siemenen ja puhdistautumattoman asian kulkureitin.

Jeesuksen nimessä!counter free hit unique web
Tina Antamo
28.05.2010
Pienempään ja hieman suurempaankin nälkään... 14.12.2011
Avioliiton pieni ohjekirja 13.12.2011
Syytöksestä anteeksiantamukseen ja yhä vaan kasvavaan uskossa vaeltamiseen 06.08.2011
Mitä Raamattu kertoo meille Jeesuksen syntymän ajankohdasta? 26.12.2010
Älä luota silmiisi ja korviisi 25.12.2010
Itsemurha, lopullinen ratkaisuko? Mitä raamattu sanoo itsemurhasta? 28.05.2010
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 14.12.2009
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 02.11.2009
Masennus on sairaus 26.10.2009
Flashes from Heaven / Välähdyksiä Taivaasta 29.08.2009
Älä sido puivan härän suuta 03.06.2009
Flashes from Heaven / Välähdyksiä Taivaasta 14.04.2009
Flashes from Heaven / Välähdyksiä Taivaasta 05.03.2009
Flashes from Heaven / Välähdyksiä Taivaasta 08.02.2009
Vuosi 2009 08.01.2009
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 07.01.2009
Raamattu läpi vuodessa - Lukusuunnitelma 01.01.2009
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 10.12.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 21.11.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 10.10.2008
Palvelija nimeltä raha. 16.09.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 13.09.2008
Juoruilu, Panettelu ja Parjaus on synti! 20.08.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 11.08.2008
Välähdyksiä Taivaasta/Flashes from Heaven 12.07.2008
Anna Herralle parhaimpasi ja kaikkein kalleimpasi! 15.06.2008
Välähdyksiä Taivaasta/Flashes from Heaven 04.06.2008
Ehtoollinen 27.05.2008
Ahneus 20.05.2008
8 asiaa, jotka eivät tuo pelastusta sielullesi 14.05.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 06.05.2008
Mitä Rakkaus on? 02.05.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 27.04.2008
Jumalan läsnäolon ilmestyminen – Osa 2 07.04.2008
Jumalan läsnäolon ilmestyminen – Osa1 06.04.2008
Puolisolla on väliä 30.03.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 19.03.2008
Jumalan Sota-asu 05.03.2008
Opetuslasten tekeminen 26.02.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 13.02.2008
Miksi Jeesus valitsi apostoleiksi miehiä? 06.02.2008
Profetaalinen sana vuodelle 2008 09.01.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 08.01.2008