Opetukset / Teachings


Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven


Bookmark and Share

Apt 24:16 Sentähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä.

Omatuntomme on monesti melkoisen joustava käsite. Aloin tutkia, mitä on omatunto. Raamatusta löytyi monia kohtia, joissa puhutaan omastatunnosta. Muun muassa Daavid joutui vastatusten omantuntonsa kanssa tehdessään Jumalan tahtoa vastaan. 1 Sam 24 ja 2 Sam 24. Joten meidän tulee kiinnittää huomiota tähän eikä, missään tilanteessa, sivuuttaa sitä.

Mitä on omatunto?

Suomen perussanakirja määrittelee omantunnon seuraavasti:
Omatunto on ihmisyksilön toimintaa ohjaava, välitön tietoisuus oikeasta ja väärästä ns. ”sisäinen ääni”.

Raamatun alkukielen määritelmää:

Omatunto = aproskopos ap-ros'-kop-os Tarkoittaa ensisijaisessa merkityksessään, ettei elämässä ole mitään sellaista, mikä löisi vastaan tai aiheuttaisi kompastumisen. Se merkitsee myös esteetöntä tietä. Vertauskuvallisesti se tarkoittaa sitä, ettei johda muita harhaan tai syntiin omalla elämäntyylillään tai menettelyllään. Se merkitsee myös sitä, ettei hyökkää toista vastaan tai aiheuta toisen kompastumista. Vertauskuvallisesti se tarkoittaa myös, ettei johdata ketään syntiin, vaan säädyllisyyteen. Ei herjaa, eikä aiheuta synnillistä mieltä.

On hauskaa se, että raamatussa puhutaan 12 erilaisesta omastatunnosta…
Luku 12han tarkoittaa: Iankaikkisen täydellisyyden lukua, se on myös Juutalaisten sukukuntien ja kutsuttujen apostoleiden lukumäärä. Tarkastellaan lähemmin näitä omaatuntoa käsitteleviä kohtia…

1. Herättävä (omatunto todisti heidät syylliseksi)

Joh 8:9 Kun he tämän kuulivat ja heidän omatuntonsa todisti heidät syyllisiksi, menivät he pois, toinen toisensa perästä, vanhimmista alkaen viimeisiin asti; ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hänen edessään.

2. Poltettu eli kärvennetty (käyttökelvoton, turtunut) omatunto

1 Tim 4:2 valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty

3. Pesty puhtaaksi – puhdistettu omatunto

Hebr 9:9 ja 14 Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva, ja sen mukaisesti uhrataan lahjoja ja uhreja, jotka eivät kykene tekemään täydelliseksi omassatunnossaan sitä, joka jumalanpalvelusta toimittaa,14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

Hebr 10:2 Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä, jotka jumalanpalvelustaan toimittavat, kerran puhdistettuina, ei enää olisi ollut mitään tuntoa synneistä?

4. Aito, puhdas, desifioitu, kunniallinen ja nuhteeton omatunto

Apt 24:16 Sentähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä.

1 Tim 3:9 vaan sellaisia, jotka pitävät uskon salaisuuden puhtaassa omassatunnossa.

2 Tim 1:3 Minä kiitän Jumalaa, jota esivanhemmistani asti palvelen puhtaalla omallatunnolla-samoinkuin minä lakkaamatta muistan sinua rukouksissani öin ja päivin,

5. Heikko omatunto

1 Kor 8:7, 10, 12 Mutta ei ole kaikilla tätä tietoa, vaan tottumuksesta epäjumaliin muutamat vielä nytkin syövät uhrilihaa ikäänkuin epäjumalille uhrattuna, ja heidän omatuntonsa, joka on heikko, tahraantuu siitä. 10 Sillä jos joku näkee sinun, jolla on tieto, aterioivan epäjumalan huoneessa, eikö hänen omatuntonsa, kun hän on heikko, vahvistu epäjumalille uhratun syömiseen? 12 Mutta kun te näin teette syntiä veljiä vastaan ja haavoitatte heidän heikkoa omaatuntoaan, niin teette syntiä Kristusta vastaan.

6. Tahrattu, saastainen omatunto

Tiit 1:15 Kaikki on puhdasta puhtaille; mutta saastaisille ja uskottomille ei mikään ole puhdasta, vaan heidän sekä mielensä että omatuntonsa on saastainen.

7. Todistaminen, totuuden puhuminen

Room 2:12-15 Sillä kaikki, jotka ilman lakia ovat syntiä tehneet, ne myös ilman lakia hukkuvat, ja kaikki, jotka lain alaisina ovat syntiä tehneet, ne lain mukaan tuomitaan; 13 sillä eivät lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain noudattajat vanhurskautetaan. 14 Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostansa tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki 15 ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötä-todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä-

Room 9:1 Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valhettele-sen todistaa minulle omatuntoni Pyhässä Hengessä-

2 Kor 1:12 Sillä meidän kerskauksemme on tämä: meidän omantuntomme todistus siitä, että me maailmassa ja varsinkin teidän luonanne olemme vaeltaneet Jumalan pyhyydessä ja puhtaudessa, emme lihallisessa viisaudessa, vaan Jumalan armossa.

8. Hyvä omatunto

Apt 23:1 Niin Paavali loi katseensa neuvostoon ja sanoi: "Miehet, veljet, minä olen kaikessa hyvällä omallatunnolla vaeltanut Jumalan edessä tähän päivään asti".

1 Tim 1:5, 19 Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta. 19 säilyttäen uskon ja hyvän omantunnon, jonka eräät ovat hyljänneet ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet.

1 Piet 2:19 Sillä se on armoa, että joku omantunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja, syyttömästi kärsien.

1 Piet 3:16, 21 pitäen hyvän omantunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat. 21 Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena-joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta-Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta,

Hebr 13:18 Rukoilkaa meidän edestämme; sillä me tiedämme, että meillä on hyvä omatunto, koska tahdomme kaikessa hyvin vaeltaa.

9. Vaikutelma omassa tunnossa, myös omantunnon terveys

Matt 27:3 Kun Juudas, hänen kavaltajansa, näki, että hänet oli tuomittu, silloin hän katui ja toi takaisin ne kolmekymmentä hopearahaa ylipapeille ja vanhimmille

10. Kylläinen, ravittu tyytyväinen

1 Kor 10:25-29 Syökää kaikkea, mitä lihakaupassa myydään, kyselemättä mitään omantunnon tähden, 26 sillä: "Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on". 27 Jos joku, joka ei usko, kutsuu teitä ja te tahdotte mennä hänen luokseen, niin syökää kaikkea, mitä eteenne pannaan, kyselemättä mitään omantunnon tähden. 28 Mutta jos joku sanoo teille: "Tämä on epäjumalille uhrattua", niin jättäkää se syömättä hänen tähtensä, joka sen ilmaisi, ja omantunnon tähden; 29 en tarkoita sinun omaatuntoasi, vaan tuon toisen; sillä miksi minun vapauteni joutuisi toisen omantunnon tuomittavaksi?

11. Paha omatunto

Hebr 10:22 niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä;

12. Täydellinen

Hebr 9:9 Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva, ja sen mukaisesti uhrataan lahjoja ja uhreja, jotka eivät kykene tekemään täydelliseksi omassatunnossaan sitä, joka jumalanpalvelusta toimittaa,
Kuten huomaat, omaatuntoa kuvaa monta erilaista adjektiivia.

Millainen sinun omatuntosi on? Syyttääkö se sinua? Tunnistatko sen äänen? Vai luuletko, että se on ihminen kuin syyttää? Tai ehkä vihollinen, joka sen tekee?

Perkele on valehtelija, varas ja tuhooja. Se haluaa tuhota sinussa olevan totuuden, Jeesuksen. Se haluaa vääristää kaiken. Se on syyttäjä, se syyttää. Erota syyttäjä totuudesta. Totuus tekee vapaaksi ja irrottaa sinut, parannuksenteon (syntien tunnustamisen ja hylkäämisen) kautta, pois synnistä, kun taas syyttäjä syyttää. Väärin tekemisen ja omantunnon kompromissi ei ole Jeesuksesta.

Tiedätkö, mikä on väärin? Tunnetko Jumalan sanaa?

Mitä sanoo Jumalan sana, raamattu omastatunnosta? Erotatko jumalallisen, Jumalasta alun perin lähtöisin olevan, aina iankaikkiseen rakkauteen perustuvan, rakkaudellisen Pyhän Hengen nuhtelun, perkeleellisestä syyttelystä?

Muistathan, että perkele on valehtelun mestari. Ole huolellinen, ettet syytä Pyhää Henkeä, joka on neuvonantajasi, syyttäjäksi, joka omantunnon kautta sinulle kolkuttaa ja ohjaa pois synnistä/väärin tekemisestä/moraalisesti arveluttavasta, eettisesti väärästä asiasta tai ”harmaasta alueesta” ylipäätään. Erota perkele perkeleeksi, joka vääristää totuuden ja uskottelee sinulle väärin tekemisesi muka oikeaksi tai peräti oikeutetuksi tai pahimmassa tapauksessa koet ”vääristä lähteistä” pulppuavat asiat siunauksina elämässäsi.  Jumala ei siunaa väärin tekemistä.

Opettele, mitä raamattu, sanoo Jumalan tahdosta ja toteuta sitä elämässäsi. Huomaat, kuinka olosuhteet muuttuvat, muutut kirkkaammaksi, kirkkaudesta kirkkauteen, etkä pimeydestä pimeyteen.

Amen.


Bookmark and Sharecounter free hit unique web

Tina Antamo
21.11.2008
Pienempään ja hieman suurempaankin nälkään... 14.12.2011
Avioliiton pieni ohjekirja 13.12.2011
Syytöksestä anteeksiantamukseen ja yhä vaan kasvavaan uskossa vaeltamiseen 06.08.2011
Mitä Raamattu kertoo meille Jeesuksen syntymän ajankohdasta? 26.12.2010
Älä luota silmiisi ja korviisi 25.12.2010
Itsemurha, lopullinen ratkaisuko? Mitä raamattu sanoo itsemurhasta? 28.05.2010
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 14.12.2009
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 02.11.2009
Masennus on sairaus 26.10.2009
Flashes from Heaven / Välähdyksiä Taivaasta 29.08.2009
Älä sido puivan härän suuta 03.06.2009
Flashes from Heaven / Välähdyksiä Taivaasta 14.04.2009
Flashes from Heaven / Välähdyksiä Taivaasta 05.03.2009
Flashes from Heaven / Välähdyksiä Taivaasta 08.02.2009
Vuosi 2009 08.01.2009
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 07.01.2009
Raamattu läpi vuodessa - Lukusuunnitelma 01.01.2009
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 10.12.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 21.11.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 10.10.2008
Palvelija nimeltä raha. 16.09.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 13.09.2008
Juoruilu, Panettelu ja Parjaus on synti! 20.08.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 11.08.2008
Välähdyksiä Taivaasta/Flashes from Heaven 12.07.2008
Anna Herralle parhaimpasi ja kaikkein kalleimpasi! 15.06.2008
Välähdyksiä Taivaasta/Flashes from Heaven 04.06.2008
Ehtoollinen 27.05.2008
Ahneus 20.05.2008
8 asiaa, jotka eivät tuo pelastusta sielullesi 14.05.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 06.05.2008
Mitä Rakkaus on? 02.05.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 27.04.2008
Jumalan läsnäolon ilmestyminen – Osa 2 07.04.2008
Jumalan läsnäolon ilmestyminen – Osa1 06.04.2008
Puolisolla on väliä 30.03.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 19.03.2008
Jumalan Sota-asu 05.03.2008
Opetuslasten tekeminen 26.02.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 13.02.2008
Miksi Jeesus valitsi apostoleiksi miehiä? 06.02.2008
Profetaalinen sana vuodelle 2008 09.01.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 08.01.2008