Opetukset / Teachings


Juoruilu, Panettelu ja Parjaus on synti!


Bookmark and Share

Juoruilu, Panettelu ja Parjaus on synti

2 Moos 20:16 Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi

San 10:18 Joka parjausta levittää, on tyhmä

Juoruilu, panettelu ja parjaus tarkoittavat lähes samoja asioita, vaikka niissä on hieman sävyeroja.

Oletko sinä pahanpuhuja? panettelija? tai juoruilija?

Me kristitytkin sorrumme usein tekemään jotakin noista yllämainituista asioista. Se aiheuttaa seurakunnassa suurta vahinkoa. Se on kuin jäytävä syöpä ruumiissa, Kristuksen ruumiissa.
Oletko ajatellut, että juoruilu, panettelu ja parjaus voisivat olla jopa herätyksen esteenä?

Mitä Herra ajattelee pahan puhumisesta?

Jumala on rakkaus, joten Hänessä ei ole pahanpuhumista, parjausta eikä juoruilua. Jos ne eivät ole Herrasta, niin mistä lähteestä ne tulevat?

Ehkä sanot: ”No mutta sitähän tekevät kaikki”...
Väärin, sitä eivät tee ne ihmiset, jotka täyttyvät täyttymistään Pyhällä Hengellä. Ihmiset, jotka ovat täynnä Hänen täyteyttään. Täynnä Hänen täyteyttään olevat ihmiset, jotka viettävät aikaa Herran kanssa,  heissä asuu Jumalan Henki ja Jumalan Hengen luonteenpiirteet ja ominaisuudet ovat tällaisen ihmisen ominaisuuksia.

Jes 2:11 ja 5 Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. 5 Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side.


Juoruilu, panettelu ja parjaus on synti!

Juoruilu, panettelu ja parjaus on synti ja juoruilija itse joutuu syntinsä tähden sivuun Jumalan työstä. Hän jää junnaamaan paikoilleen, hänen hengellinen kasvunsa pysähtyy. Tällainen pahanpuhuja lamaantuu ja ahdistuu, koska Pyhä Henki ei suostu tekemään yhteistyötä parjaajan kanssa.

Vääränlainen arvostelu, pahanpuhuminen, vääristä motiiveista johtuva negatiivinen asenne, arvosteluasenne, kuvastaa ihmisen alhaista ja rumaa luonnetta, mutta syynä saattaa olla myös oma epävarmuus tai kasvamattomuus, paikalleen pysähtyneisyys, jopa kateus.

Joskus parjaus nousee ylpeydestä johtuvasta itsensä ylentämisestä (uskonnollisuus) ja/tai tahallisesta lähimmäisen halveksunnasta ja tietoisesta alentamisesta muiden edessä.

Matt 23:12 Mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan; ja joka itsensä alentaa, se ylennetään


Tällainen parjaaja tahtoo puheillaan saattaa lähimmäisensä häväistyksen alaiseksi:

Ps 15:1-5 Herra, kuka saa vierailla sinun majassasi, kuka asua sinun pyhällä vuorellasi? – Se, joka vaeltaa nuhteettomasti, joka tekee vanhurskauden ja puhuu sydämessänsä totuutta; joka ei panettele kielellänsä, joka ei tee toiselle pahaa eikä saata lähimmäistään häväistyksen alaiseksi


Jos sinä löysit itsesi tästä, sinun on mahdollista vapautua tällaisesta! Pääset vapaaksi Jeesuksen ristin ja sovintoveren kautta eli tekemällä parannuksen ja hylkäämällä syntielämän, synnilliset sanat.  

Juoruilun kohteeksi joutunut ihminen…

Oletko miettinyt, mitä juoruilun tai panettelun kohteeksi joutuneen ihmisen elämälle tapahtuu?

Hänen elämänsä ja tilanteensa saattaa tulla erittäin hankalaksi. Esim. sanan opettajan toiminnasta on yritetty murentaa tai mahdollisesti murennetaan pohjaa pois. Juoruilua ja panettelua kuulevat, heikot tai vastakääntyneet kristityt menettävät luottamuksensa hengellisiin äiteihinsä/isiinsä, mahdollisesti joutuvat tämän johdosta tuuliajolle ja sitä kautta ajautuvat pois uskovien yhteydestä, koska huomaavat saman, mitä maailmassa on… (”ei ne kristityt oo yhtään parempia”) koska muut eivät löydä keskinäistä kunnioitusta ja rakkautta kristittyjen keskeltä, vaikka ne ovat juuri sitä, mitä Herra meiltä peräänkuuluttaa.

Ajattele juoruilusi seurauksia!

Joten ennen kuin panettelet, juoruilet tai parjaat, ajattele Herran edessä tekemisiesi seurauksia. Korottaako puheesi ja sanasi Kristusta?

Jes 66:5 Kuulkaa Herran Sana, te, jotka olette aralla tunnolla Hänen Sanansa edessä

Sinun tulisi oikeasti olla täynnä Herran Henkeä, johon kuuluu myös pyhä Jumalan pelko, jotta et tee lähimmäistäsi vastaan.

Et kai sinä halua olla ihminen, jonka sielu (järki/tahto/tunteet) himoitsee pahoja tekoja?

Hoos 4:8 Minun kansani synnistä he saavat ruokansa, heidän pahoja tekojansa heidän sielunsa himoitsee


Sellainen ihminen haluaa, suorastaan himoitsee kuulla ihmisten tekemistä epäonnistumisista, lankeemuksista ja/tai virheistä, olivat ne sitten valhetta tai totta…. sillähän ei enää ole mitään merkitystä.

Jos joku tietää Sinusta tai minusta jonkin asian, jota emme ole itse hänelle kertoneet, on liikkeellä ollut juoruilija. Sillä ei ole merkitystä onko asia tosi vai ei.

Mitä tekee ne juoruilijan ja panettelijan sanat siinä ihmisessä, jolle ne puhutaan?

San 26:22 Panettelijan puheet ovat kuin herkkupalat ja painuvat sisusten kammioihin asti


Juorut, panettelut ja parjaukset jäävät vaikuttamaan kuulijan elämään ja saattavat aiheuttaa ennakkoluuloja ja väärää asennetta panettelun kohteena olevaa kohtaan. Tällaista juoruilua, panettelua ja pahanpuhumista voisi kutsua kristityn kiroukseksi.

Jos meillä on Jumalan sanoista tuleva Herran kirkkauden virta, on meillä myös pahojen sanojen tähden tuleva kirouksen virta. Tällainen kirouksen virta ja sen vaikutukset kulkevat sydämeltä sydämelle levittäen samaa kirouksen henkeä ympäristöönsä.

Pyhän Hengen virta, joka nousee Jumalallisista, rakkaudellisista sanoista väistyy sijaan tulee kirouksen virta.

Pahan puhujan ajatusmaailma saastuttaa ympäristöä kirouksen virralla, kun taas rakkaudellisia sanoja puhuvan Jumalan rakkaudella, joka vetää jopa uskosta osattomia ihmisiä puoleensa.

Saarnaaja 10:20 Älä ajatuksissasikaan kiroile kuningasta, äläkä makuukammiossasikaan kiroile rikasta, sillä taivaan linnut kuljettavat sinun äänesi ja siivelliset ilmaisevat sinun sanasi


Siivelliset ilmaisevat sinun sanasi…. Mitä tämä tarkoittaa?
Sitä, että enkelit kuulevat ja vievät eteenpäin. Enkeleitä on kahdenlaisia. Niitä, jotka työskentelevät Herralle ja niitä, jotka työskentelevät paholaiselle.

Väärä todistus lähimmäisestä…

2 Moos 20:16 Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi


Käskyissä annetaan meille määräys, ettemme saa sanoa väärää todistusta lähimmäisestämme. Jos niin teet, tai olet tehnyt, se on vakava synti! Sen tähden sinun kannattaa olla puheissasi tarkka!
Toimit väärin myös silloin, jos puhut kolmannesta osapuolesta silloin kun hän ei ole paikalla, se on juoruilua.

Yllyttäminen rikokseen…

Mitä on rikokseen yllyttäminen? Mitä tarkoittaa, että yllytät jotakin ihmistä juoruilemaan?
Kaivatko toisesta esiin juorumieltä?

Juorumielen kaivaminen on sitä, että kysyt: ”tiedätkö mitä xxxx:lle kuuluu? Onko hänen asiansa paremmin?” Tätä voisi sanoa juorumielen kaivelemiseksi. Jos olet kiinnostunut jonkun ihmisen asioista, soita hänelle ja kysy asianomaiselta suoraan.

Syyttelevä juoruilu

Se on vakava synti! Eikä meidän kristittyjen tulisi missään nimessä olla tekemisissä sellaisen kanssa. Se on kaikissa muodoissaan halveksittavaa ja tuomittavaa. Tästä puhuu 1 Kor 5:10-13.

1 Kor.5:10-13 en tarkoittanut yleensä tämän maailman huorintekijöitä tai ahneita tai anastajia tai epäjumalanpalvelijoita, sillä silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta.11 Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä tai ahne tai epäjumalanpalvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, te ette seurustelisi ettekä söisikään semmoisen kanssa.12 Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella? Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella?13 Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. "Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha."


Sinun ei tulisi olla tällaisen ihmisen kanssa missään tekemisissä. Näin meitä neuvoo Jumalan sana!

Syyttelevä mieli estää hengellisen kasvun eikä tällainen pahanpuhuja, parjaaja, juoruilija, pilkkaaja voi kasvaa uskossaan. Tällainen syyttelevä juoruilu on niin vakava synti, että sellaisessa synnissä eläminen on sielunviholliselle otollista maaperää.

Ilm 12:10 Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: "Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos.


Syyttäjä-sana voidaan kääntää myös sanoilla: julkisesti panetteleva tai juoruileva. Veljiemme syyttäjä on sielunvihollinen.

Panetteleva, juoruileva ja parjaava ihminen on antanut sijan paholaiselle eli ryhtynyt paholaisen työtoveriksi. Riivaajat nauttivat pahanpuhumisen ilmapiiristä, koska pahanpuhuminen ei ole Jumalasta. Jumala on rakkaus. Siellä missä on Jumalan rakkaus, ei ole pahanpuhumista, panettelua eikä juoruilua, on se sinun seurakuntasi, perheesi, ystäväpiirisi tai oma sydämesi.

Tutki itseäsi!

Oletko sortunut pahanpuhumiseen tai juoruiluun? Tahdotko tehdä parannusta? Tahdotko panna pois ja hylätä synnillisen käyttäytymisesi? Pyytää anteeksi ja lopettaa panettelun?

Meille on annettu Jeesus Kristus, jonka sovitusveri puhdistaa meidät tästäkin synnistä. Ja saamme nousta uudelleen ja alkaa kasvaa totuutta noudattaen rakkaudessa eli kasvamaan Jeesukseen.

Ef 4:15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,


Kun hylkäämme pahan ja alamme jälleen kasvamaan Kristuksessa. Ja kun me kasvamme ja rakennumme Kristuksessa jälleen eläviksi, alkaa myös puhdas sydämemme rakentaa Jumalan seurakuntaa, joka on totuuden pylväs ja perustus:

1 Tim.3:15 että, jos viivyn, tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus.


Toisin sanoen, kun sinä henkilökohtaisessa elämässäsi, yksilötasolla teet parannusta, hylkäät synnin (oli se sitten mikä tahansa synti) alkaa Jumalallisten sanojen virta, kirkkauden virta virrata sinusta eteenpäin. Sydämeltäsi toisten ihmisten sydämille, ja silloin alkaa seurakuntasi elämä elpyä. Uskovat uudistuvat, hengelliset lapset alkavat kasvaa täyteen aikuisuuteen. Ilo tulee sydämiin ja saa niistä lisää tilaa. Keskinäinen rakkaus ja kunnioitus pääsee purkautumaan esiin ja rukouksen Henki alkaa jälleen toimia. Juorut ja pahanpuhumiset vähenevät, rukous lisääntyy. Hengellinen selkäranka suoristuu ja moraali palautuu Jumalan mielenmukaiseksi.

Silloin Jumala vuodattaa sateensa kun me olemme keskinäisessä rakkaudessa ja kunnioituksessa. Silloin sieluja alkaa pelastua, koska rakkaus erottaa meidät muista ihmisistä. Näin syntyy herätystä!

2 Tim 2:14-21 Muistuta tästä, ja teroita heille Jumalan edessä, etteivät kiistelisi sanoista, mikä ei ole miksikään hyödyksi, vaan niiden turmioksi, jotka kuulevat.15 Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa.16 Mutta pysy erilläsi epäpyhistä ja tyhjistä puheista, sillä niiden puhujat menevät yhä pitemmälle jumalattomuudessa,17 ja heidän puheensa jäytää ympäristöään niinkuin syöpä. Niitä ovat Hymeneus ja Filetus,18 jotka ovat totuudesta eksyneet, kun sanovat, että ylösnousemus jo on tapahtunut, ja he turmelevat useiden uskon.19 Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti: "Herra tuntee omansa", ja: "Luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee".20 Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta-ja hopea-astioita, vaan myös puu-ja saviastioita, ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten.21 Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis.


Miten juorut ja pahan puhuminen saadaan loppumaan?

Oletko ajatellut, että sinä kuuntelijana olet osallinen samaan syntiin?

Juoruilut ja pahanpuhumiset loppuvat silloin kun lopetamme niiden kuuntelemisen! Silloin kun sinä suljet korvasi tällaisilta puheilta, ei juoruilijakaan pysty jatkamaan.

Mitä me voimme tehdä?


Kun kuulet juorun, ota yhteys juorun kohteeseen, mieluiten juoruilijan läsnä ollessa. Silloin ei vihollinen pysty enää jatkamaan toimintaansa kun avoimesti puhutaan. Tämä vaatii rohkeutta, mutta sinulla on kaikki tarvittava rohkeus tällaiseen toimintaan, koska se on Jumalan mielenmukaista.

Tee periaatepäätös!

Älä puhu poissa olevasta ihmisestä! Ja ala toimia yllämainitun ohjeen mukaisesti!

Syyn ja seurauksen laki!

Jes. 58:8-12 Silloin sinun valkeutesi puhkeaa esiin niinkuin aamurusko, ja haavasi kasvavat nopeasti umpeen; sinun vanhurskautesi käy sinun edelläsi, ja Jumalan kunnia seuraa suojanasi.9 Silloin sinä rukoilet, ja Herra vastaa, sinä huudat, ja hän sanoo: "Katso, tässä minä olen". Jos sinä keskuudestasi poistat ikeen, sormella-osoittelun ja vääryyden puhumisen,10 jos taritset elannostasi isoavalle ja ravitset vaivatun sielun, niin valkeus koittaa sinulle pimeydessä, ja sinun pilkkopimeäsi on oleva niinkuin keskipäivä.11 Ja Herra johdattaa sinua alati ja ravitsee sinun sielusi kuivissa erämaissa; hän vahvistaa sinun luusi, ja sinä olet oleva niinkuin runsaasti kasteltu puutarha, niinkuin lähde, josta vesi ei koskaan puutu.12 Sinun jälkeläisesi rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, sinä kohotat perusmuurit, muinaisten polvien laskemat; ja sinun nimesi on oleva: "halkeamain umpeenmuuraaja" ja "teitten korjaaja maan asuttamiseksi".


Tämä Jesajan kohta on Jumalan sanaa, se on lupaus heräämisestä, joka on herätystä!
Syyllisten etsiminen, parjaus, panettelun ja juoruilun poistaminen on yksi heräämisen edellytyksiä.

Kun me ojentaudumme Herraa kohti, Hän on uskollinen, Hänen uskollisuutensa avaa eteemme muinaiset polut, korjaa tien ja poistaa kompastuskivet. Silloin palaamme alkuperäiseen apostoliseen aikaan, ja ihmeet, merkit ja voimalliset teot, parantumiset, vapautumiset ja pelastumiset tapahtuvat.

Jeesuksen nimessä!


Bookmark and Share


counter free hit unique web

Tina Antamo
20.08.2008
Pienempään ja hieman suurempaankin nälkään... 14.12.2011
Avioliiton pieni ohjekirja 13.12.2011
Syytöksestä anteeksiantamukseen ja yhä vaan kasvavaan uskossa vaeltamiseen 06.08.2011
Mitä Raamattu kertoo meille Jeesuksen syntymän ajankohdasta? 26.12.2010
Älä luota silmiisi ja korviisi 25.12.2010
Itsemurha, lopullinen ratkaisuko? Mitä raamattu sanoo itsemurhasta? 28.05.2010
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 14.12.2009
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 02.11.2009
Masennus on sairaus 26.10.2009
Flashes from Heaven / Välähdyksiä Taivaasta 29.08.2009
Älä sido puivan härän suuta 03.06.2009
Flashes from Heaven / Välähdyksiä Taivaasta 14.04.2009
Flashes from Heaven / Välähdyksiä Taivaasta 05.03.2009
Flashes from Heaven / Välähdyksiä Taivaasta 08.02.2009
Vuosi 2009 08.01.2009
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 07.01.2009
Raamattu läpi vuodessa - Lukusuunnitelma 01.01.2009
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 10.12.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 21.11.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 10.10.2008
Palvelija nimeltä raha. 16.09.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 13.09.2008
Juoruilu, Panettelu ja Parjaus on synti! 20.08.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 11.08.2008
Välähdyksiä Taivaasta/Flashes from Heaven 12.07.2008
Anna Herralle parhaimpasi ja kaikkein kalleimpasi! 15.06.2008
Välähdyksiä Taivaasta/Flashes from Heaven 04.06.2008
Ehtoollinen 27.05.2008
Ahneus 20.05.2008
8 asiaa, jotka eivät tuo pelastusta sielullesi 14.05.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 06.05.2008
Mitä Rakkaus on? 02.05.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 27.04.2008
Jumalan läsnäolon ilmestyminen – Osa 2 07.04.2008
Jumalan läsnäolon ilmestyminen – Osa1 06.04.2008
Puolisolla on väliä 30.03.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 19.03.2008
Jumalan Sota-asu 05.03.2008
Opetuslasten tekeminen 26.02.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 13.02.2008
Miksi Jeesus valitsi apostoleiksi miehiä? 06.02.2008
Profetaalinen sana vuodelle 2008 09.01.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 08.01.2008