Opetukset / Teachings


Välähdyksiä Taivaasta/Flashes from Heaven


Bookmark and Share

Mark 8:15 Ja hän käski heitä sanoen: "Varokaa ja kavahtakaa fariseusten hapatusta ja Herodeksen hapatusta".


10 asiaa, joita tulee kavahtaa…

1. Älä unohda Jumalaa

5Moos.6:12 niin varo, ettet unhota Herraa, joka vei sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä.
5Moos.8:11 Varo, ettet unhota Herraa, sinun Jumalaasi, ja muista noudattaa hänen käskyjänsä, oikeuksiansa ja säädöksiänsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan.

Älä unohda sitä hyvää, mitä Herra on sinulle tehnyt ja mistä Hän on sinut vapauttanut. Älä myöskään unohda kysyä ja tehdä Herran tahtoa.

2. Älä ärsytä/kiusaa Jumalaa

2Moos.23:21Ole varuillasi hänen edessään ja kuule häntä äläkä pahoita hänen mieltänsä. Hän ei jätä teidän rikoksianne rankaisematta, sillä minun nimeni on hänessä.

Tottelemattomuus on taikuuden synti. Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi. Ole kuuliainen ja tottele nopeasti.

3. Älä unohda köyhiä

5Moos.15:9 Varo, ettei sydämessäsi synny tämä paha ajatus: 'Seitsemäs vuosi, vapautusvuosi, on lähellä', ja ettet sen tähden katso karsaasti köyhää veljeäsi etkä anna hänelle mitään. Jos hän silloin huutaa sinun tähtesi Herran puoleen, niin sinä joudut syyhyn.

Tee aina hyvää lähimmäisillesi. Älä pidä varojasi ominasi vaan ymmärrä, että olet Herran asettama huoneenhaltija, joko hyvä tai vähemmän hyvä. Ole radikaali antaja, jotta hankkeesi menestyisivät ja eläisit yliluonnollisessa. Pidä huolta niistä, jotka ovat tiukilla, tavalla tai toisella. Älä käännä avuntarvitsijalle selkääsi, mutta muista, että et sorru väärällä tavalla hyväksikäytettäväksi.

4. Väärää oppia

Matt 16:6-12Ja Jeesus sanoi heille: "Varokaa ja kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta". 7 Niin he puhuivat keskenään sanoen: "Emme ottaneet leipää mukaamme". 8 Mutta kun Jeesus sen huomasi, sanoi hän: "Te vähäuskoiset, mitä puhutte keskenänne siitä, ettei teillä ole leipää mukananne? 9 Ettekö vielä käsitä? Ja ettekö muista niitä viittä leipää viidelletuhannelle ja kuinka monta vakallista otitte talteen, 10 ettekä niitä seitsemää leipää neljälletuhannelle ja kuinka monta vasullista otitte talteen? 11 Kuinka te ette käsitä, etten minä puhunut teille leivästä? Vaan kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta." 12 Silloin he ymmärsivät, ettei hän käskenyt kavahtamaan leivän hapatusta, vaan fariseusten ja saddukeusten oppia.
Mark 8:15 Ja hän käski heitä sanoen: "Varokaa ja kavahtakaa fariseusten hapatusta ja Herodeksen hapatusta".
Luuk 12:1 Kun sillä välin kansaa oli kokoontunut tuhatmäärin, niin että he polkivat toisiaan, rupesi hän puhumaan opetuslapsillensa: "Ennen kaikkea kavahtakaa fariseusten hapatusta, se on: ulkokultaisuutta.

Tutki raamattua, tunne kirjoitukset, rukoile viisauden ja ilmestyksen henkeä, jotta tietäisit, mikä on väärää opetusta tai uskonnollisia perinnäissääntöjä, jotka eivät vie ihmisiä uskossaan pidemmälle tai tuo ihmisiä pelastukseen. Evankeliumin julistamista seuraa aina pelastumiset, parantumiset ja vapautumiset.

5. Vääriä profeettoja

Matt 7:15 Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.
Fil 3:2 Kavahtakaa noita koiria, kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä, kavahtakaa noita pilalleleikattuja.
2Kor 11:14-15 Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. 15 Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen.

Kuuntele aina kuka puhuu! Kuultaako puheessa tai opetuksessa Jeesuksen rakkaus, joka vie syvemmälle Jumalan tuntemiseen.

6. Ahneutta

Luuk 12:15 Ja hän sanoi heille: "Katsokaa eteenne ja kavahtakaa kaikkea ahneutta, sillä ei ihmisen elämä riipu hänen omaisuudestaan, vaikka sitä ylenpalttisesti olisi".

Mammonan rakastaminen on aina oppositiossa Jeesuksen tuntemista vastaan. Matt. 6:24 sanoo, ettei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa.  Eli Jumalan ja mammonan palveleminen sulkevat toinen toisensa pois. Mammonan rakastaminen on sitä, että annat paljostasi, eikä se tunnu sinussa ollenkaan. Lesken ropo on kaikkensa antamista.

7. Ilkeämielistä/kavalaa

Matt 10:17 Kavahtakaa ihmisiä, sillä he vetävät teidät oikeuksiin, ja synagoogissaan he teitä ruoskivat;

Ilkeämielinen, kavala ihminen haluaa pahaa toisille. Ilkeämielinen on juoruileva, toisista pahaa puhuva, pahansuopa, kavala, petollinen, vilpillinen, kiero, viekas ja luihu, joka pettää ystävänsä.

8. Kirjanoppineita

Mark 12:38 Ja opettaessaan hän sanoi: "Varokaa kirjanoppineita, jotka mielellään käyskelevät pitkissä vaipoissa ja haluavat tervehdyksiä toreilla
Luuk 20:46 "Kavahtakaa kirjanoppineita, jotka mielellään käyskelevät pitkissä vaipoissa ja haluavat tervehdyksiä toreilla ja etumaisia istuimia synagoogissa ja ensimmäisiä sijoja pidoissa.

Kirjanoppinut, uskonnollinen ihminen pitää siitä, että hänet tunnetaan ja tunnustetaan hurskaana. He pitävät paistattelusta parrasvaloissa ja toinen toistaan selkään taputtaen ajavat omia/oman sisäpiirinsä asioita, tunnistamatta tai haluamatta tunnistaa niitä, joka ovat Jumalan kutsumat ja voitelemat.

9. Yliluonnollisten merkkien kieltäminen

Apt 13:40-41 Kavahtakaa siis, ettei teitä kohtaa se, mikä on puhuttu profeetoissa: 41 'Katsokaa, te halveksijat, ja ihmetelkää ja hukkukaa; sillä minä teen teidän päivinänne teon, teon, jota ette uskoisi, jos joku sen kertoisi teille'."

Evankeliumin julistamista seuraa aina ihmeet ja merkit; pelastumiset, parantumiset ja vapautumiset. Yliluonnolliset merkit, joita ei voi järjellä selittää.

10. Takaisin liukuminen eli lankeaminen

2Piet 3:17Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne,
Kol 2:8 Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen.

Huolehdi siitä, että uskonelämäsi on elävää, hyvää hedelmää tuottavaa, Taivasten valtakunnan eteenpäin menemistä tukevaa, koko ajan kehittyvää ja aikuisuuteen kasvavaa, Jeesuksen rakkauden ja Jumalan kirkkauden esiintuovaa elämää. Älä lankea kompromissiin, joka on Jumalasta poispäin kulkemista.

Tee aina päätöksiä, joista Herra on mielissään. Tee Jeesuksen tekoja, kunnioita Pyhää Henkeä ja muista, että sinun Jumalasi on yli määrän Jumala, ylitsepursuava Jumala, joka rakastaa sinua, kuten rakasti Jeesusta Kristusta, omaa poikaansa ja oli valmis uhraamaan kaikkein parhaimpansa ja kaikkein kalleimpansa sinun tähtesi.

Jeesuksen nimessä!


Bookmark and Share


counter free hit unique web

Tina Antamo
12.07.2008
Pienempään ja hieman suurempaankin nälkään... 14.12.2011
Avioliiton pieni ohjekirja 13.12.2011
Syytöksestä anteeksiantamukseen ja yhä vaan kasvavaan uskossa vaeltamiseen 06.08.2011
Mitä Raamattu kertoo meille Jeesuksen syntymän ajankohdasta? 26.12.2010
Älä luota silmiisi ja korviisi 25.12.2010
Itsemurha, lopullinen ratkaisuko? Mitä raamattu sanoo itsemurhasta? 28.05.2010
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 14.12.2009
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 02.11.2009
Masennus on sairaus 26.10.2009
Flashes from Heaven / Välähdyksiä Taivaasta 29.08.2009
Älä sido puivan härän suuta 03.06.2009
Flashes from Heaven / Välähdyksiä Taivaasta 14.04.2009
Flashes from Heaven / Välähdyksiä Taivaasta 05.03.2009
Flashes from Heaven / Välähdyksiä Taivaasta 08.02.2009
Vuosi 2009 08.01.2009
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 07.01.2009
Raamattu läpi vuodessa - Lukusuunnitelma 01.01.2009
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 10.12.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 21.11.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 10.10.2008
Palvelija nimeltä raha. 16.09.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 13.09.2008
Juoruilu, Panettelu ja Parjaus on synti! 20.08.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 11.08.2008
Välähdyksiä Taivaasta/Flashes from Heaven 12.07.2008
Anna Herralle parhaimpasi ja kaikkein kalleimpasi! 15.06.2008
Välähdyksiä Taivaasta/Flashes from Heaven 04.06.2008
Ehtoollinen 27.05.2008
Ahneus 20.05.2008
8 asiaa, jotka eivät tuo pelastusta sielullesi 14.05.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 06.05.2008
Mitä Rakkaus on? 02.05.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 27.04.2008
Jumalan läsnäolon ilmestyminen – Osa 2 07.04.2008
Jumalan läsnäolon ilmestyminen – Osa1 06.04.2008
Puolisolla on väliä 30.03.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 19.03.2008
Jumalan Sota-asu 05.03.2008
Opetuslasten tekeminen 26.02.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 13.02.2008
Miksi Jeesus valitsi apostoleiksi miehiä? 06.02.2008
Profetaalinen sana vuodelle 2008 09.01.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 08.01.2008