Opetukset / Teachings


Välähdyksiä Taivaasta/Flashes from Heaven


Bookmark and Share

1 Joh 4:1-21 Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. 2 Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; 3 ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. 4 Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. 5 He ovat maailmasta; sentähden he puhuvat, niinkuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä. 6 Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen. 7 Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. 8 Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. 9 Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. 10 Siinä on rakkaus-ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. 11 Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. 12 Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. 13 Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille Henkeänsä. 14 Ja me olemme nähneet ja todistamme, että Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi. 15 Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa. 16 Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. 17 Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. 18 Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. 19 Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. 20 Jos joku sanoo: "Minä rakastan Jumalaa", mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. 21 Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä.


Heräsin pari viikkoa sitten korvin kuultavaan lauseeseen… ”älkää jokaista henkeä uskoko”.

Elämme sellaisia aikoja, että meidän tulee ymmärtää henkivaltoihin liittyvistä asioista, eli kuinka koetella henkiä. Tämä lyhykäinen opetus antaa sinulle hieman taivaallista näkökantaa asiaan.

Käyn ensimmäisen Johanneksen kirjan neljättä lukua läpi lähes jae jakeelta, avaten sinulle ilmestystä Jumalallisesta luonnosta, joka auttaa sinua henkien erottamisen ja koettelemisen alueella.

Haluan lopussa myös rohkaista sinua etsimään Jumalan kirkkautta, jotta voisit elää Hengen täyteistä elämää.

1 Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.


Älkää jokaista henkeä uskoko…..

Henkeä - pneuma pnyoo'-mah

Ensisijainen merkitys on Pyhä Henki, joka on Pyhän kolminaisen Jumalan kolmas persoona.
Joskus Pyhä Henki kuvaa Jumalan persoonallisuutta ja luonnetta. Joskus taas tapaa, joka tuo esiin Hänen tekonsa ja voimansa.

Hän ei koskaan kuvaa itseään vieraaksi tuntevana voimana

Koetelkaa henget…..

koetelkaa - dokimazo dok-im-ad'-zo

Koetelkaa eli testata, tutkia, todistaa, pohtia nähdäkseen onko jokin asia aito vai ei (esim metallista).

Tämän dokimazo-sanan juurisanana on sana dokimos dok'-ee-mos , joka tarkoittaa hyväksytty/sallittu.

Taustalla on ohje ja neuvo muinaisilta ajoita, jolloin ei ollut käytössä samanlaista pankkijärjestelmää kuin nykyään, eikä käytössä ollut hienoja setelirahoja, joissa olisi tunnisteet.

Ennen kaikki rahat oli tehty metallista sulattamalla ne nesteeksi, laskemalla muotteihin ja antaen niiden jäähtyä. Kun kolikot olivat jäähtyneet, oli tärkeää hioa pois epätasaiset reunat. Kolikot olivat melkoisen pehmeitä ja tietenkin monet ihmiset leikkasivat ne huolellisesti.

Ensimmäisellä vuosisadalla oli Ateenassa säädetty yli 80 lakia, jotta saataisiin loppumaan kolikoiden hiontakäytäntö, ettei reunoista yli jääneitä ”hiontatähteitä” ja paloja käytettäisi kierrätyksessä.

Jotkut rahanvaihtajat, olivat rehellisiä, jotka eivät hyväksyneet väärennettyjä kolikoita. He olivat kunnian miehiä, jotka panivat vain aitoja, täyden painoisia rahoja kierrätykseen. Tällaisia miehiä kutsuttiin sanalla dokimos eli hyväksytty rahanvaihtaja eli he olivat tunnustettuja rahanvaihtajia.

- Eli tunnistaa aito tutkimisen jälkeen ja hyväksyä se, pitää arvollisena

2 Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; 3 ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.


Henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi….

Jakeessa 2 puhutaan Jumalan Hengen tunnustamisesta. Katsotaan tarkemmin sanaa tunnustaa.

homologeo hom-ol-og-eh'-o tunnustaa, myöntää, antaa toiveita jostakin, antaa kiitos, tunnustus on annettu (synti tunnustettu), julkisesti tunnustaa tai myöntää.

Eli tunnustetaan/myönnetään julkisesti, että Jeesus on Jumalasta syntynyt, ihmiseksi tullut, ihmisenä maan päällä asunut ja elänyt, avoimesti sekä julkisesti kiitetty, Jumala ja ihminen.

Jae 3 ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.


antikristuksen henki… Mitä on antikristuksen henki?

Antikristuksen (antichristos an-tee'-khris-tos) henki on Messiaan vastustaja. Se on jyrkkä vastustus, joka nousee voideltua, Kristusta vastaan. Eli henki, joka asettaa itsensä Kristusta eli voideltua vastaan, julistaen, että Kristusta, voideltua ei ole.

Huomaa, että se ei tarkoita samaa kuin väärä kristus, joka julistaa itsensä kristukseksi Jeesuksen sijasta (pseudochristos psyoo-dokh'-ris-tos). Väärä kristus julistaa itsensä Jeesuksen nimisenä ja itse Kristuksen virassa, tekeytyen Messiaaksi.

Voittaneet heidät……

4 Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.


Jae 4 ei puhu ihmisten vastustamisesta vaan henkivaltojen vastustamisesta. Se ei puhu maailmassa, ilman Jumalaa elävistä, pelastumattomista ihmisistä.

Vaan se kertoo, että myös uskovien keskellä (me elämme maailmassa) voi vaikuttaa ja vaikuttaakin antikristuksen henki, joka nousee voitelua vastaan. Kiinnitä huomiota aina siihen ”kuka puhuu” eli mikä henki vaikuttaa arvioijan, kuten myös opettavan taustalla.

Arvioi myös itseäsi, oletko sinä oikeassa asemassa arvioimaan eli elätkö lähellä Jumalaa, niin, että lahjasi toimivat ja kuulet varmasti, että Isä sinulle puhuu?

Totuuden ja eksytyksen henki…

5 He ovat maailmasta; sentähden he puhuvat, niinkuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä. 6 Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen.


Jae 6 eksytyksen henki…

Mikä on eksytyksen henki?

Se on henki, joka johtaa pois totuudesta… se saa ihmisen harhailemaan, vaeltamaan. Se johdattaa ihmistä pois oikealta tieltä, harhailemaan sinne tänne. Se aiheuttaa myös mielenalueen hairahtumista pois totuudesta.

Totuuden henki…

Totuus joka on yksi Herran Hengen ominaisuuksista (Jes 11:2-5). Jeesus on tie, totuus ja elämä (Joh 14:6).

Totuus tekee meidät vapaiksi (Joh 8:32). Eli vaikka totuudessa julistettu sana saattaisi osua ikävästi kohdalleen sinussa/sinuun, saatat ehkä loukkaantuakin siihen, mutta se on puhuttu henkeen ja puhutun totuuden sanan tarkoitus on luoda uutta, pysäyttää harhailemisesi ja johdattaa sinut Jeesus-tielle eli totuuteen, koska totuudessa eli Jeesuksessa sinulla on elämä.

Eli tarkasta ja tutki reaktiosi! Miksi suutut tai loukkaannut totuuteen? Vaikuttaako sinussa antikristuksen henki, joka yrittää mitätöidä totuuden voidellun julistajan suusta? Ja nousee julistajassa vaikuttavaan Jeesuksen Kristuksen Henkeen eli Pyhään Henkeen eli Jeesusta Kristusta, voideltua vastaan?

Rakastakaamme toinen toistamme…..

7 Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. 8 Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.


Jakeissa 7-8 Apostoli Paavali muistuttaa keskinäisestä rakkaudesta, joka erottaa meidät muista ihmisistä, koska rakkaus on Jumalasta. Rakkauteen kuuluu myös toinen toisensa kunnioittaminen (Room 12:10).

Jumala rakasti meitä ensin… antamalla….

9 Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. 10 Siinä on rakkaus-ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. 11 Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. 12 Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä.


Meidän taivaallinen Isämme antoi meille arvokkaimpansa ja kaikkein kalleimpansa, oman poikansa Jeesuksen Kristuksen, jotta meillä olisi elämä Jumalan yhteydessä, kuten Aatamilla ja Eevallakin oli paratiisissa. Tällaiseen suhteeseen Isä haluaa meidän kanssamme, jatkuvaan läsnäoloon ja läheisyyteen sekä tietoisuuteen Isän läsnäolosta.

Jumala ensin rakasti meitä, antamalla Jeesuksen/esimerkin luopumisesta jostakin omasta.

Oletko sinä valmis luopumaan itsestäsi? Vääristä asenteistasi tai motiiveistasi? Anteeksiantamattomuudestasi? Antamaan omastasi? Antamaan varoistasi? Oletko sinä valmis rakastamaan toisia?

Miten voit sanoa rakastavasti Jumalaa, jota et koskaan ole nähnyt, jos et kykene rakastamaan: veljeäsi/sisartasi/naapuriasi/lähimmäistäsi/kolleegaasi/pultsaria/köyhää/vaivaista/rampaa, jonka jatkuvasti näet ympärilläsi?
Antamalla omastasi (aika, varat tai se, mikä on sinulle kaikkein tärkeintä) olet kaikkein eniten Jumalan kaltainen.

Jumala pysyy meissä….

12 Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä.


Jae 12… Jos me rakastamme toinen toistamme (muistat, että on olemassa neljää erilaista rakkauden lajia fileo, eros, stergo ja agape) (opetus: Mitä rakkaus on? -julkaistu 2.5.2008 http://www.fightforsalvation.fi/opetukset) niin Jumala pysyy meissä ja Hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä.

13 Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille Henkeänsä. 14 Ja me olemme nähneet ja todistamme, että Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi.


Meille on annettu Pyhä Henki ja Pyhän Hengen kautta tulee meille tietoisuus Herran läsnäolosta sekä rohkeus todistaa Jeesuksesta Kristuksesta.

Jeesuksen tunnustaminen…

15 Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa.


Hengen täyteyden edellytyksenä on todistamisen kautta tuleva tunnustaminen Jeesuksesta ja Jeesuksen Jumalallisuudesta. Eli evankeliumin kertominen…. Evankeliumi on todistamista Jeesuksen Herraudesta. Sellaista evankeliumia seuraa ihmeet ja merkit, parantumiset, pelastumiset ja vapautumiset. Jumalallinen voima, dynamis-voima, pääsee purkautumaan esiin ja edellä mainitut vapautuvat taivaallisista.

Kun sinä tunnustat Jeesuksen Herrautta Jumalan Poikana, Jumala pysyy sinussa ja sinä Jumalassa.

Jumalan rakkaus täydelliseksi meissä…

16 Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. 17 Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa.


Me olemme Jumalallisesta luonnosta osalliset ja Jumala on rakkaus, joten meidän tulee oppia tuntemaan Isän rakkaus lapsiaan kohtaan ja uskoa se.

Isä haluaa, että kaikki tulisivat tuntemaan Hänet rakastavana Isänä, joka haluaa lapsilleen hyviä asioita. Parantaa sairauksista, antaa hyviä lahjoja, kertoa salaisuuksia taivaasta ja taivaallisista, puhua kanssamme, viettää aikaa kanssamme jne jne.

Eli kun me todistamme Jeesuksesta, opimme tuntemaan Jumalaa paremmin ja uskomme syvemmin rakkauden, joka Jumalalla on meihin.

Täydellinen rakkaus karkottaa pelon…

18 Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. 19 Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. 20 Jos joku sanoo: "Minä rakastan Jumalaa", mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt.


Rakkaus karkottaa pelon. Pelossa on rangaistusta. Terve pelko on Jumalan pelkoa, joka tarkoittaa Jumalan tahdossa pysymistä eli kuuliaisuutta. Jos et ole kuuliainen (1 Sam 15:23… tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoittelu on valhetta) olet pelokas ja silloin pelossa on rangaistus. Jumala on armollinen Jumala, kun teet ryhtiliikkeen, Herra on siinä ja rakastaa sinua. Palaat Jumalan tahtoon, ikään kuin Jumalan rakkauden sisäpuolelle ja siellä ei ole pelkoa, koska täydellinen rakkaus on ajanut sen pois.

Käskyksi meille annettu…. Rakastakoon!

21 Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä.


Jeesuksen nimessä


Bookmark and Sharecounter free hit unique web

Tina Antamo
04.06.2008
Pienempään ja hieman suurempaankin nälkään... 14.12.2011
Avioliiton pieni ohjekirja 13.12.2011
Syytöksestä anteeksiantamukseen ja yhä vaan kasvavaan uskossa vaeltamiseen 06.08.2011
Mitä Raamattu kertoo meille Jeesuksen syntymän ajankohdasta? 26.12.2010
Älä luota silmiisi ja korviisi 25.12.2010
Itsemurha, lopullinen ratkaisuko? Mitä raamattu sanoo itsemurhasta? 28.05.2010
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 14.12.2009
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 02.11.2009
Masennus on sairaus 26.10.2009
Flashes from Heaven / Välähdyksiä Taivaasta 29.08.2009
Älä sido puivan härän suuta 03.06.2009
Flashes from Heaven / Välähdyksiä Taivaasta 14.04.2009
Flashes from Heaven / Välähdyksiä Taivaasta 05.03.2009
Flashes from Heaven / Välähdyksiä Taivaasta 08.02.2009
Vuosi 2009 08.01.2009
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 07.01.2009
Raamattu läpi vuodessa - Lukusuunnitelma 01.01.2009
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 10.12.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 21.11.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 10.10.2008
Palvelija nimeltä raha. 16.09.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 13.09.2008
Juoruilu, Panettelu ja Parjaus on synti! 20.08.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 11.08.2008
Välähdyksiä Taivaasta/Flashes from Heaven 12.07.2008
Anna Herralle parhaimpasi ja kaikkein kalleimpasi! 15.06.2008
Välähdyksiä Taivaasta/Flashes from Heaven 04.06.2008
Ehtoollinen 27.05.2008
Ahneus 20.05.2008
8 asiaa, jotka eivät tuo pelastusta sielullesi 14.05.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 06.05.2008
Mitä Rakkaus on? 02.05.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 27.04.2008
Jumalan läsnäolon ilmestyminen – Osa 2 07.04.2008
Jumalan läsnäolon ilmestyminen – Osa1 06.04.2008
Puolisolla on väliä 30.03.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 19.03.2008
Jumalan Sota-asu 05.03.2008
Opetuslasten tekeminen 26.02.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 13.02.2008
Miksi Jeesus valitsi apostoleiksi miehiä? 06.02.2008
Profetaalinen sana vuodelle 2008 09.01.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 08.01.2008