Opetukset / Teachings


Ehtoollinen


Bookmark and Share

Ehtoollisen merkitys

1Kor.11:23-34 Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, 24 kiitti, mursi ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan; tehkää tämä minun muistokseni". 25 Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni; niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni". 26 Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kuin hän tulee. 27 Sentähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. 28 Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta; 29 sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. 30 Sentähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois. 31 Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi; 32 mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. 33 Sentähden, veljeni, kun kokoonnutte aterioimaan, odottakaa toisianne. 34 Jos kenellä on nälkä, syököön kotonaan, ettette kokoontuisi tuomioksenne. Muista seikoista minä säädän, sitten kuin tulen.

Leivän murto

Leivän murtaminen symboloi Jeesuksen ruumiin murtamista.
jae 24: Niin kuin tämä leipä on murrettu, niin minun ruumiini tulee olemaan runneltu ja haavoitettu teidän tähtenne.

Jes.52:14 Niinkuin monet kauhistuivat häntä-sillä niin runneltu, ei enää ihmisenkaltainen, oli hänen muotonsa, hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo

Jes.53:4-5 Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, 5 mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.

1Piet.2:24 joka "itse kantoi meidän syntimme" ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen "haavainsa kautta te olette paratut".

”Tehkää tämä minun muistokseni” – Tämä on Hänen muistokseen, kunnes hän tulee (24-25).

Ehtoollismalja

Ehtoollismalja kuvaa Jeesuksen veren vuodatusta, veren, joka peitti kaikki syntimme

Matt.26:28 sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.

Ef.1:7 jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.

Kol.1:20 ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.

Apt.20:28 Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut.

Ilm.1:5 ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä Ilm 5:10 ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä".

1Joh.1:7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

Maljan nauttiminen symboloi Jeesuksen verta, joka sinetöi uuden liiton, joka on perustettu paremmille lupauksille.

Hebr.8:6 Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu.

Hebr.9:15-22 Ja sentähden hän on uuden liiton välimies, että, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. 16 Sillä missä on testamentti, siinä on sen tekijän kuolema toteennäytettävä; 17 sillä vasta kuoleman jälkeen testamentti on pitävä, koska se ei milloinkaan ole voimassa tekijänsä eläessä. 18 Sentähden ei myöskään ensimmäistä liittoa verettä vihitty. 19 Sillä kun Mooses oli kaikelle kansalle julkilukenut kaikki käskyt, niinkuin ne laissa kuuluvat, otti hän vasikkain ja kauristen veren ynnä vettä ja purppuravillaa ja isopin ja vihmoi sekä itse kirjan että kaiken kansan, 20 sanoen: "Tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt". 21 Ja samoin hän verellä vihmoi myös majan ja kaikki palvelukseen kuuluvat esineet. 22 Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista.

Luvattu iankaikkinen perintö, joka on astunut voimaan Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen. Eli paremman lupausten liiton, joka kattoi kaikki elämämme osa-alueet: hengen (elävä henki), sielun (järki, tahto ja tunteet – näiden kaikkien tasapaino) sekä ruumiin (ruumiin terveys ja kaikkinainen hyvinvointi).

Miten usein ehtoolliselle?

Jae 26… niin usein kun te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kuin hän tulee.

Niin usein kuin….

Päivittäin

Apt.2:46 Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella.

Milloin tahansa

Eli … koska tahansa kun nautitte ehtoollisen, te tuotte esiin Herran kuolemaa kunnes Hän tulee takaisin. (jae 25 ja Luuk.22:19)

Jakeessa 26 korostetaan, että Herran ateria voidaan ottaa milloin vain.

Seurakunnissa vallalla olevat tavat ottaa ehtoollinen kerran kuukaudessa tai joka kuukauden ensimmäinen sunnuntai, joka sunnuntai tai vain kerran vuodessa ovat ihmisten tekemiä perinnäissääntöjä ja tapoja, joilla ei ole raamatullista perustetta. Tällaisessa ehtoollisen nauttimisessa ei ole raamatullista auktoriteettia.

8 tapaa nauttia kelvottomasti ehtoollista (osallistua ehtoolliseen)

1Kor.11:27 Sentähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen.

1. Ottaa Herran ehtoollinen silloin kun on epäsovussa jonkin ihmisen kanssa tai kateellinen jollekin.

Jae 18 Sillä ensiksikin olen kuullut, että kun kokoonnutte seurakunnankokoukseen, teillä on riitaisuuksia keskenänne, ja osittain sen uskonkin.

2. Nauttia se ikään kuin ”juhlapäivän muistoksi” historiallisena tosiasiana

Jae 19 Täytyyhän teidän keskuudessanne olla puolueitakin (alkukieli tarkoittaa puolueilla Saddukkeuksia, Fariseuksia sekä Kristittyjä ryhmittyminä), että kävisi ilmi, ketkä teistä kestävät koetuksen.

3. Nauttia se yltäkylläisenä (myös hengellisesti yltäkylläisenä) ja/tai päihtyneessä tilassa

Jakeet 21-22 sillä syömään ruvettaessa kukin rientää ottamaan eteensä omat ruokansa, ja niin toinen on nälissään ja toinen juovuksissa. 22 Eikö teillä sitten ole muita huoneita, niissä syödäksenne ja juodaksenne? Vai halveksitteko Jumalan seurakuntaa ja tahdotteko häväistä niitä, joilla ei mitään ole? Mitä minun on teille sanominen? Onko minun teitä kiittäminen? Tässä kohden en kiitä.

4. Nauttia se Herraa ja seurakuntaa kunnioittamatta tai niiden kunnioituksen puutteessa

Jae 22 …Vai halveksitteko Jumalan seurakuntaa

5. Nauttia se epäkunnioittaen, köyhiä ja puutteenalaisia kohtaan.

Jae 22 … ja tahdotteko häväistä niitä, joilla ei mitään ole?

6. Nauttia se epäuskossa, ymmärtämättä ehtoollisen todellista merkitystä. Erottamatta Herran ruumista ja verta vastaanottaaksesi sen tuomat edut uskossa.

Jakeet 27-30.

7. Nauttia se yhdessä uudestisyntymättömän, uskosta osattoman, pelastumattoman ihmisen kanssa, jolla on syntiä elämässään ja joka ei ole tunnustanut syntejään tai jolla ei ole ymmärrystä syntien henkilökohtaisen tunnustamisen merkityksestä eli joka ei ole ymmärtänyt pelastuksen merkitystä henkilökohtaisena ratkaisuna elämässään.

Jakeet 27-30.

8. Nauttia se tutkimatta itseään niin että on pelko tulla Jumalan tuomitsemaksi. Asiat eivät ole kunnossa Herran kanssa, jos me emme tutki itseämme, pyydä anteeksi ja tee parannusta.

Jakeet 31-32 Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi; 32 mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi.

Tutki sydäntäsi, että olet ymmärtänyt ehtoollisen merkityksen, ettet nauti sitä vain siksi, että se kuuluu tapoihin. Tarkista asenteesi, ettet ole ylpeä, maailmasta yltäkylläinen tai peräti siitä juopunut. Tunnusta syntisi, pyydä anteeksi rikkomuksesi Herralta ja lähimmäiseltäsi, anna anteeksi kaikille sinua vastaan rikkoneille ja kaltoin kohdelleille. Älä ole kateellinen, äläkä katkera. Tee ja pidä lyhyet tilivälit Herran kanssa. Kunnioita Herraa, seurakuntaasi, lähimmäisiäsi. Omista uskon kautta kaikki ne lupaukset, jotka Herra sanassa lupaa paremmasta liitosta, ettet nauti ehtoollista epäuskoisena.

Kun nämä olet saattanut Taivaallisen Isämme kanssa kuntoon, huomaat, kuinka olet tullut osalliseksi Taivaallisista lupauksista Jeesuksen ylösnousemuksen kautta ja elämässäsi alkaa tapahtua muutoksia, jotka saattavat elämäsi kaikkia osa-alueita laadullisesti parempaan ja taivaallisesti täydellisempään muotoon.

Jeesuksen nimessä


Bookmark and Sharecounter free hit unique web

Tina Antamo
27.05.2008
Pienempään ja hieman suurempaankin nälkään... 14.12.2011
Avioliiton pieni ohjekirja 13.12.2011
Syytöksestä anteeksiantamukseen ja yhä vaan kasvavaan uskossa vaeltamiseen 06.08.2011
Mitä Raamattu kertoo meille Jeesuksen syntymän ajankohdasta? 26.12.2010
Älä luota silmiisi ja korviisi 25.12.2010
Itsemurha, lopullinen ratkaisuko? Mitä raamattu sanoo itsemurhasta? 28.05.2010
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 14.12.2009
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 02.11.2009
Masennus on sairaus 26.10.2009
Flashes from Heaven / Välähdyksiä Taivaasta 29.08.2009
Älä sido puivan härän suuta 03.06.2009
Flashes from Heaven / Välähdyksiä Taivaasta 14.04.2009
Flashes from Heaven / Välähdyksiä Taivaasta 05.03.2009
Flashes from Heaven / Välähdyksiä Taivaasta 08.02.2009
Vuosi 2009 08.01.2009
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 07.01.2009
Raamattu läpi vuodessa - Lukusuunnitelma 01.01.2009
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 10.12.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 21.11.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 10.10.2008
Palvelija nimeltä raha. 16.09.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 13.09.2008
Juoruilu, Panettelu ja Parjaus on synti! 20.08.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 11.08.2008
Välähdyksiä Taivaasta/Flashes from Heaven 12.07.2008
Anna Herralle parhaimpasi ja kaikkein kalleimpasi! 15.06.2008
Välähdyksiä Taivaasta/Flashes from Heaven 04.06.2008
Ehtoollinen 27.05.2008
Ahneus 20.05.2008
8 asiaa, jotka eivät tuo pelastusta sielullesi 14.05.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 06.05.2008
Mitä Rakkaus on? 02.05.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 27.04.2008
Jumalan läsnäolon ilmestyminen – Osa 2 07.04.2008
Jumalan läsnäolon ilmestyminen – Osa1 06.04.2008
Puolisolla on väliä 30.03.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 19.03.2008
Jumalan Sota-asu 05.03.2008
Opetuslasten tekeminen 26.02.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 13.02.2008
Miksi Jeesus valitsi apostoleiksi miehiä? 06.02.2008
Profetaalinen sana vuodelle 2008 09.01.2008
Välähdyksiä Taivaasta / Flashes from Heaven 08.01.2008