Työmuoto


Ylistys ja Palvonta - Praise and Worship


Jakeluosoite:
Porvarintie 3 B
00750 Helsinki
Puhelin:
050-533 9303
Sähköposti:
Kotisivut:

Ylistämme ja palvomme elävää Jumalaa Hänen ihmeellisistä teoista.
Kuljemme ympäri Suomea sekä eri puolilla maailmaa ja palvelemme Raamatunopetuksen ja julistustyön ohella myös ylistyksessä.

Kokoonpanomme on vaihteleva. Yleensä mukana on kosketinsoittaja, basisti, laulajia joskus matkaan saamme myös rumpalin.

Nautimme Herran kirkkauden läsnäolosta ja syvästä palvonnasta. Uusi laulu ei ole meile vierasta, virtailemme hengessä, etsien yhä syvempää Herran läsnäoloa.

Ps.148
1 Halleluja! Ylistäkää Herraa taivaista, ylistäkää häntä korkeuksissa.
2 Ylistäkää häntä, kaikki hänen enkelinsä, ylistäkää häntä, kaikki hänen sotajoukkonsa.
3 Ylistäkää häntä, aurinko ja kuu, ylistäkää häntä, kaikki kirkkaat tähdet.
4 Ylistäkää häntä, te taivasten taivaat, te vedet taivasten päällä.
5 Ylistäkööt ne Herran nimeä, sillä hän käski, ja ne tulivat luoduiksi.
6 Ja hän asetti ne olemaan aina ja iankaikkisesti, hän antoi niille lain, josta ne eivät poikkea.
7 Ylistäkää Herraa maasta, te merieläimet ja kaikki syvyydet,
8 tuli ja rakeet, lumi ja sumu, sinä myrskytuuli, joka panet hänen käskynsä toimeen,
9 te vuoret ja kaikki kukkulat, te hedelmäpuut ja kaikki setrit,
10 te pedot ja kaikki karja, te matelijat ja siivekkäät linnut,
11 te maan kuninkaat ja kaikki kansakunnat, te ruhtinaat ja kaikki maan tuomarit,
12 te nuorukaiset ynnä neitsyet, te vanhat yhdessä nuorten kanssa.
13 Ylistäkööt he Herran nimeä, sillä hänen nimensä yksin on korkea, hänen valtasuuruutensa ulottuu yli maan ja taivaan.
14 Hän on korottanut sarven kansallensa, että häntä ylistäisivät kaikki hänen hurskaansa, Israelin lapset, kansa, joka on häntä lähellä. Halleluja!

Ps.150
1 Halleluja! Ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään, ylistäkää häntä hänen väkevyytensä taivaanvahvuuksissa.
2 Ylistäkää häntä hänen voimallisista teoistansa, ylistäkää häntä, sillä hänen herrautensa on suuri.
3 Ylistäkää häntä pasunan pauhulla, ylistäkää häntä harpuilla ja kanteleilla.
4 Ylistäkää häntä vaskirummuilla ja karkelolla, ylistäkää häntä kielisoittimilla ja huiluilla.
5 Ylistäkää häntä helisevillä kymbaaleilla, ylistäkää häntä kumisevilla kymbaaleilla.
6 Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa! Halleluja!


Rukoilemme sairaiden puolesta kaikkialla missä liikumme. Toimimme tarvittaessa myös vapauttamispalvelussa, sielunhoidollisissa keskusteluissa sekä syväsielunhoidossa.

Matt 10:8 "Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa".

Praise and Worship


We praise and exalt the Living God for His wondrous deeds. We travel around Finland serving not only by teaching the Bible and spreading the gospel but also by leading praise and worship.

Our band varies but usually we have a keyboard player, a basist, some singers and sometimes we also have the luxury of a drummer playing with us.
We enjoy the presence of God’s glory and deep praise. New songs are not strange to us, we go with the Spirit searching for God’s manifest presence.
Ylistys ja Palvonta  Praise and Worship