Työmuoto


Julistus ja Opetus - Ministry and Teaching


Jakeluosoite:
Porvarintie 3 B
00750 Helsinki
Puhelin:
050-533 9303
Sähköposti:
Kotisivut:

Kierrämme ympäri Suomea ja eri puolilla maailmaa eri seurakunnissa, kotikokouksissa, ryhmissä ja ryhmittymissä, julistamassa ja opettamassa Raamattua, Jumalan Sanaa nälkäisille ja janoisille ihmisille.

Mark 16:15 Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.

Matt 10:7 Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa: 'Taivasten valtakunta on tullut lähelle'.

Ministry and Teaching


We travel around Finland and all over the world visiting parishes, meetings in homes, different groups spreading the good news and teaching the Bible, God’s word, to hte hungry and thirsty.

Tapahtumat


Julistus ja Opetus Ministry and Teaching