Työmuoto


Johtajuuskoulu - Leadership Training


Jakeluosoite:
Porvarintie 3 B
00750 Helsinki
Puhelin:
050-533 9303
Sähköposti:
Kotisivut:

Johtajuuskoulu

Aloitimme EQUIP-johtajuuskoulun vuoden 2006 alussa. Olen tähän mennessä kouluttanut lähes 50 tulevaisuuden leaderia Helsingissä, Kuortaneella, Lappeenrannassa sekä Turussa. Koulutus pitää sisällään 6 opetusjaksoa ja se on tarkoitettu tulevaisuuden johtajille. Koulutus soveltuu sekä nuorille että varttuneemmillekin vastuunkantajille.

Mikäli olet kiinostunut koulutuksesta omassa seurakunnassasi, ota yhteyttä joko palautteen kautta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: fightforsalvation(at)welho.com.

Koulutuksen sisällöt:  

1. Koulutuspäivä
•  Kuinka Jumala kutsuu johtajiksi?
•  Johtajuuteen kuuluvat ominaisuudet
•  Miten löydän ja laitan käytäntöön Jumalan antaman näyn?
•  Prioriteetit ja päätöksenteko
•  Ihmissuhteiden merkitys johtajuudessa
•  Suunnittelu

2. Koulutuspäivä
•  Johtajuuden näkyminen elämän olosuhteissa
•  Tunnista heikot alueesi
•  Miten delegoida ja tukea ihmisten kasvua?
•  Kuinka rakennetaan toimiva tiimi
•  Viisain investointi, mentoroi
•  Luonne, johtajuuden kasvun kriteeri

3. Koulutuspäivä
•  Johtajuus alkaa asenteesta
•  Johtajan lähipiirin merkitys
•  Kristus, suuri kommunikoija
•  Miten johtaa vaikeina aikoina?
•  Johtajuuden viisi tasoa
•  Miten kasvaa palvelevassa johtajuudessa?

4. Koulutuspäivä
•  Löydä Jumalan antama tehtävä
•  Johtajan rukouselämä
•  Tunnista hengelliset lahjasi
•  Löydä oma johtamistapasi
•  Johtajana kasvaminen
•  Kriisijohtaminen

5. Koulutuspäivä
•  Johtajuutemme perusta
•  Johtajuus on taloudenhoitajuutta
•  Erilaisten perusluonnetyyppien johtaminen
•  Periaatteita työn loppuunsaattamiseen
•  Kumppanuuden voima
•  Päätöksesi vaikuttaa tulevaisuuteesi

6. Koulutuspäivä
•  Johtajuus ja henkilökohtainen kasvu
•  Johtajuus ja uskottavuus
•  Johtajan aika: Hallitse aikaa
•  Johtajuus ja ihmissuhteet
•  Johtaja valmentajana
•  Johtajuuden perimmäinen tarkoitus

Ohessa esittely EQUIP-johtajuuskoulusta.

Tietoa MLM:stä        

MLM on maailmanlaajuinen kolmevuotinen (me käymme koulun n. 6kk:ssa. Koulutuspäivät ovat kerran kuukaudessa lauantaisin klo 10-17) johtajien kasvua tukeva koulutus. Suomalaisessa kristillisessä kulttuurissa sanaa johtajuus on usein kartettu. Silti jokainen ryhmän johtaja tai tiimin vetäjä on tekemisissä johtajuuteen liittyvien kysymysten kanssa. MLM -koulutusprojekti on tarkoitettu kaikille ihmisten kanssa työskenteleville kristityille vastuunkantajille, jotta he saisivat valmiuksia kutsunsa toteuttamiseen ja kehittyisivät johtajuudessa. Suomessa toteutettavan koulutuksen suosittelijoiksi on tähän mennessä lupautuneet mm. Kalevi Lehtinen, Kari Törmä, Jussi Miettinen, Atte Helminen, Mikko Matilainen ja Antero Laukkanen.

EQUIP:

EQUIP -organisaatio kustantaa ja järjestää suurelta osin MLM-koulutuksen (Tässä tapauksessa FFS – lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa Matt 10:8). EQUIP on perustettu 1996 auttamaan kristittyjä johtajia toteuttamaan lähetyskäskyä kaikissa kansakunnissa. Koulutuksen etenee maailmanlaajuisesti ja se alkoi Aasiasta vuonna 2003. Afrikka tuli mukaan vuonna 2004, 2005 mukaan tuli Eurooppa, mm. Venäjä. Ja vuonna 2006 koulutus alkoi Etelä- Amerikassa.

EQUIP'in perustaja on John C. Maxwell, pastori ja johtajuuskouluttaja. EQUIP-organisaation vakaumuksena on, että jos kirkko haluaa voittaa seuraavan sukupolven Kristukselle, sillä täytyy olla Jeesuksen strategia, johtajien kehittäminen. EQUIP-organisaation tarkoituksena on tukea niitä kristillisiä johtajia, joilla on suuria edellytyksiä, mutta mahdollisuudet johtajuudessa kasvuun ovat olleet rajatut. Vuonna 2002 käynnistyneen MLM projektin tavoitteena on kouluttaa miljoona kristittyä johtajaa maailmanlaajuisesti vuoteen 2008 mennessä.

EQUIP on kansainvälinen taustaorganisaatio projektille. Lisätietoja http://www.iequip.com  

Leadership Training

We started the EQUIP-leadership training in the beginning of 2006. I have trained close to 50 future leaders in Helsinki, Kuortane, Lappeenranta and Turku.

The training consists of 6 teaching periods and takes about 6 months. It is meant for future leaders but does not discriminate on the basis of age. Young and older people in roles of responsibility are both welcome.

If you are interested in having this program at your church, please contact me through FEEDBACK or send an e-mail to: fightforsalvation@welho.com.
An Overview on the EQUIP-leadership Training
Do you have a vision? Do you want to find the vision God wants to give you? Are you interested in finding a biblical basis for leadership?
God has called and equipped each one of us to be leaders. Leadership doesn’t necessarily mean being the head of a church or a people, it is also biblically finding oneself as an image of God.

A christian MLM- leadership training project (Million Leaders Mandate)  started in Helsinki in September 2005. The program takes three years and is part of a global program which was started in 2002 and through which 700 000 people have received leadership training in Asia, Africa and the Middle-East. The objective is to train a million Christians on all continents by the year 2008. The program combines leadership training and spiritual guidance in a way never seen before in Finland. The same program began elsewhere in Europe and in Russia as well in 2005.  

Who Is the Program Meant For?

The program is meant for Christians in roles of responsibility so they can improve their leadership skills. it is laso meant for the leaders of various organizations, parishes and churches, people involved in the business world, the heads of different teams, groups, Bible studies and prayer groups. It will also support in finding one’s God given vision and purpose.

The basis is that growing into leadership is a process. It takes time, skills, strategy and the deepening of one’s relationship with God.

People recommending this training include evangelist Kalevi Lehtinen, youth leader Jussi Miettinen, leader Kari Törmä and pastor Antero Laukkanen. Materials are provided by the EQUIP –organisation founded originally by John C.Maxwell  to provide missionaries with leadership training.  

Are you interested in learning more about leadership according to the Bible and to deepen your relationship with the Lord? Come seek and come find.

EQUIP ios an international backgroud organization for this project.  Additional information http://www.iequip.com


Tapahtumat